V kraji prebieha racionalizácia stredných škôl - čo hovoria na jednotlivé návrhy riaditelia svidníckych škôl?

V celom Prešovskom kraji dochádza k racionalizácii stredných škôl v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Pred dvoma týždňami bolo vo Svidníku rokovanie o racionalizácii stredných škôl v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. V okrese Svidník je 8 stredných škôl, no podľa vedúceho školskej komisii pri PSK Mariána Damankoša  sú poloprázdne. Riešením by podľa návrhu mohlo byť zlúčenie niektorých škôl. Riaditeľom svidníckych škôl sa to však nepáči. Minulý týždeň rokovania pokračovali.

Snažíme sa postupne zaoberať jednotlivými okresmi, alebo skôr regiónmi, pretože nie každé okresné mestečko plní funkciu okresu. My sa postupne snažíme riešiť problémy tam, kde je to najpálčivejšie,” uviedol M. Damankoš. Podľa novej koncepcie by zostala vo Svidníku Stredná odborná škola gen. Svobodu a druhá škola by bola komplexná na Centrálnej ulici, tam by bolo gymnázium, hotelovka a priemyslená, resp. umelecká škola. “Ja len podotýkam, že akékoľvek uznesenie komisie je, že „komisia odporúča“. Ja sám som celkom spokojný s tým riešením, ktoré sme prijali, aj keď nevylučujem, že niekto príde s ešte lepším riešením. Ja ako poslanec som sľuboval, že budem zodpovedne narábať s verejnými zdrojmi. A keď nechám školu so 150 žiakmi v budove, do ktorej treba investovať milión, dva milióny eur a tá škola  nemá perspektívu, tak je to nezodpovedné narábanie s verejnými prostriedkami,” zdôraznil Damankoš. Uvažuje sa aj nad tým, že by sa gymnázium v Giraltovciach zrušilo. (ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.