VYJADRENIA RIADITEĽOV JEDNOTLIVÝCH ŠKÔL V PÔSOBNOSTI PSK V OKRESE SVIDNÍK

Mária Makutová

MÁRIA MAKUTOVÁ - SPOJENÁ ŠKOLA

Čo sa týka potrebnej reacionalizácie škôl v okrese Scvidník, je to jednoznačne nevyhnutnosť. Dôležité je, aby sa to robilo podľa nejakej ucelenej koncepsie. Aby netrpeli školy, ktoré za sebou majú dobré výsledky, významné úspechy a hlavne vyrovnané hospodárenie. Z toho pohľadu sa mi zdá nepochopiteľná práve tá snaha nie zriaďovateľa, podotýkam, ale školskej komisie, rozbiť nejakým spôsobom školy, ktoré fungujú a preukazujú sa finančnou stabilitou. Veľmi si cením a vysoko hodnotím prístup poslancov za okres Svidník a Stropkov v snahe vzniesť nejaký poriadok a zmysel do toho všetkého, čo sa deje. A hlavne ich jednoznačný postoj a snahu dávať vlastné návrhy a efektívne rozmýšľať nad tým, ako by to mohlo v budúcnosti pokračovať. Naša škola od roku 2005 prešla naozaj veľkou premenou, významnou prestavbou. Stúpajúca tendencia žiakov od roku 2010 svedčí o kvalite práce a o tom, že škola je lukratívna ako pre žiakov, tak aj pre ich rodičov. Verím, že všetko, čo vzišlo z toho pracovného stretnutia bude na prospech všetkým stredným školám a dá sa tomu ucelená podoba a hlavne, dosiahnú sa dohody.

Máme 240 žiakov na základnej a 170 na strednej škole. Celkový počet zamestnancov je 56. O to práve ide, že škola je naplnená.

 

JÁN RODÁK- GYMNÁZIUM DUKLIANSKYCH HRDINOV

 

Naša škola má 70 rokov. Má svoju históriu, každý tu budovu spája s našou školou. Nerozumiem tomu, čo by sa ušetrilo presunom. To, čo uvádza pán Damankoš vo svojom stanovisku, že to budú prenajímať základným školám, ja si myslím, že to je mylná predstava, pretože keby sa im podarilo to, čo oni chcú, že tých 200 detí zo spojenej školy rozmiestniť po svidníckych školách- svidnícke školy nebudú potrebovať naše priestory a budova bude chátrať. Nehovoriac o tom, že ak sa presťahujeme, tak svojim spôsobom vlastne len podporíme to, že deti budú  odtiaľ utekať. Ale nejde len o našu školu.

Gymnázium má momentálne 189 študentov. Momentálne máme 15 učiteľov. Naviac máme vlastnú kotolňu,. Je obnovená strecha, čiže neprší nám , školská jedáleň je zrekonštruovaná. Naša škola je priamo vo vlastníctve VUCky.

 

JÁN KOSÁR -STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Pôvodné stanovisko bolo také, že našu školu by mali pričleniť k odevnému učilišťu. Ale ono na to kapacitu nemá. My máme priestory využité prakticky na 100%. Taže v žiadnom prípade nie je možné našu školu presunúť tam. A strojarinu učíme v tomto kraji pod Duklou iba my, a zlúčiť to je jedným slovom blud. Takže to nemá absolútne opodstatnenie a máme podpísané  vzdelávanie s Metal kontajnerom a Strojárňami potravinárskeho priemyslu, takže naša škola do budúcnosti má opodstatnenie. Školy sú vo Svidníku nové a prerobené, tak načo ničiť to, čo prosperuje?

V septembri sme mali zapísaných 166 študentov a kapacitu máme cca 150. Takže sme plne vyťažení. Na učebné odbory nám chodia hlavne Rómovia a kam pôjdu Rómovia, ak sa to zruší? Celkovo máme v škole 19 zamestnancov a všetci majú pedagogické vzdelanie, čiže 100% kvalifikovanosť. Novú kotolňu sme nedávno urobili, novú prístavbu sme urobili, nové stroje sme zakúpili a toto teraz zničiť?! Keď všetko funguje a žiakov je dosť? To nemá žiadne opodstatnenie.

PAVEL OLEJÁR - STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA SVIDNÍK

Stanovisko by sa dotýkalo našej školy, alebo školy, ktorej som riaditeľom. Ja tam vidím dva aspekty, alebo faktory. Prvá a ja nehovorím, že dôležitejšia je ekonomická situácia školy a my sme vďaka opatreniam, ktoré robíme asi 14 rokov úplne sebestační, posledné roky nepotrebujeme od VUCky žiadne peniaze naviac, dokážeme si to úplne vykryť. Myslím prevádzku, dokonca dokážeme do školy nakupovať aj veci, ktoré sú potrebné pre vyučovanie a druhá neodškriepiteľná vec je to, že nie sme len škola, ktorá pôsobí len v rámci okresu, ale aj v rámci celého regiónu a Slovenska a myslím si, že máme dobré meno, dobré výsledky, o čom svedčia asj popredné umiestnenia. Takže racionalizácia by sa nemala vôebc dotýkať našej školy. My tých peňazí máme v podstate dosť, ani z VUCky sme žiadne peniaze nepýtali na prevádzku a na mzdové náklady a pracovníkov. Takže si myslím, že systém máme nastavený dobre, sme už po zápise žiakov, máme zpísanú plnú triedu a dokonca aj nejakí žiaci čakajú, kedy sa uvolnia nejaké miesta. Posledné kapitálové výdavky boli viac-menej v roku 2008 na strechu klubu mladých, alebo našej malej telocvične. A potom, čo sme robili, tak to boli len bežné výdavky kryté z rozpočtu, alebo nejaké malé navýšenie, ale neboli to kapitálové výdavky tak, ako na iných školách, kde to schvaľovalo zastupiteľstvo vo veľkých sumách.

Momentálne máme 122 študentov a 22 pedagógov spolu. Ale to je obdobný počet, aký majú umelecké školy nie len na Slovensku, ale aj v Čechách. 

 

 

JAROSLAV PAVLUŠ - STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ARM. GEN. L. SVOBODU

 

Máme dostatok prostriedkov, nie sme závislí na iných príjmom. Patríme medzi najväčšie školy v meste. Všetko je postačujúce, máme tu aj školský interná pre všetky stredné školy v rámci mesta. Ekonomicky sme na tom dobre, hospodaríme z VUC. Máme aj podnikateľskú činnosť, a aj tie peniaze používame, investujeme do učební i budov a dielni. Nemáme problémy čo sa týka financovania- kooficient náročnosti je taký vysoký, že nám úplne postačí na réžiu a chod školy. Čo sa týka racionalizácie a našej školy, sme kapacitne veľká škola čo sa týka vybavenia, nevidím dôvod, aby sme v najbližšom období racionalizovali túto školu. Situácia sa môže zmeniť možno i za rok i dva, ale teraz to takto nie je.

 

Momentálne máme 257 žiakov, 24 pedagógov. 

Autor: redakcia
Ján Rodák Ján Kosár Pavel Olejár
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.