Stanovisko zo zasadnutia poslancov PSK , riaditeľov stredných škôl v okrese Svidník a Stropkov zo dňa 10.05.2018

Dňa 10.05.2018 sa v priestoroch SOŠ arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku uskutočnilo zasadnutie riaditeľov stredných škôl a poslancov PSK za okresy Svidník a Stropkov. Dôvodom zasadnutia bola problematika racionalizácie stredných škôl v okresoch Svidník a Stropkov. Poslanci PSK, riaditelia škôl a predsedovia školských rád jednotlivých škôl na stretnutí zhodnotili finančnú situáciu jednotlivých stredných škôl a dospeli k záveru, že racionalizácia stredných škôl v okrese Svidník a Stropkov nie je potrebná v rozsahu navrhovanom školskou komisiou pri zastupiteľstve PSK, nakoľko mesto Giraltovce má záujem vziať do svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Gymnázium v Giraltovciach. Racionalizačné opatrenia v investičnej a personálnej oblasti  prebehli na každej škole už v nedávnej minulosti.

 

Poslanci PSK za okresy Svidník a Stropkov:

Ján Hirčko 

Peter Pilip 

PhDr. Ján Vook, MBA 

Ing. Dušan Lukáč

MUDr. Martin Jakubov

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.