NANEBOVSTÚPENIE PÁNA – VOZNESENIJE ISUSA CHRISTA

Otec Ján Sovič, duchovný správca pravoslávnej cirkevnej obce vo Svidníku.

Každoročne sa sviatok Nanebovstúpenia Pána slávi na štyridsiaty deň po Veľkonočnej nedeli (Pasche), a preto vždy pripadá na štvrtok. Kým rímskokatolíci a gréckokatolíci v našom regióne už tento sviatok oslávili (10. mája), v pravoslávnej cirkvi sa Voznesenije Isusa Christa bude sláviť najbližší štvrtok (17. mája).

„Nanebovstúpenie (Voznesenije) Isusa Christa je jedným z Hospodskych sviatkov, na ktorý Isus už vopred pripravoval svojich apoštolov, keď im zdôrazňoval, že príde čas, kedy bude musieť od nich odísť a nechať ich na tomto svete. A aj keď Isus opustil svojich apoštolov fyzicky, dal im prísľub, že bude s nimi po všetky dni až do konca sveta. Nanebovstúpením odišiel Isus k svojmu Otcovi a vyprosil zostúpenie Ducha Svätého na apoštolov, ktoré sa uskutočnilo na päťdesiaty deň po Veľkej noci. Týmto zostúpením Svätého Ducha sa završuje cyklus nášho spasenia,“ vysvetľuje otec Ján Sovič, duchovný správca pravoslávnej cirkevnej obce vo Svidníku. Po tomto sviatku končia veriaci východného obradu s pozdravom Christos Voskrese, ktorým sa zdravili od Christovho vzkriesenia, a opäť sa vracajú k pozdravu Sláva Isusu Christu.

POSLEDNÉ ZJAVENIE SA KRISTA APOŠTOLOM

Nanebovstúpenie Pána je posledným zjavením sa Krista apoštolom po svojom zmŕtvychvstaní, kedy bol vyzdvihnutý v oblaku do neba. Nanebovstúpenie Krista sa udialo štyridsať dní po jeho zmŕtvychvstaní, keď bol s apoštolmi na Olivovom vrchu. Nanebovstúpenie poukazuje na Kristovo triumfujúce božstvo. Bohoslužobné texty večierne a utierne synteticky predstavujú celý Kristov plán spásy od jeho poníženia vo vtelení a utrpení, cez vzkriesenie až po prísľub zostúpenia Svätého Ducha a druhého Kristovho príchodu. Ikona Nanebovstúpenia zobrazuje v hornej časti Krista v nebeskom majestáte ako Pantokratora – Vševládcu obklopeného anjelmi, toto vyobrazenie zároveň poukazuje na jeho slávny návrat, keď „sa vráti jedného dňa takým istým spôsobom“. Dole sú zobrazení apoštoli s Máriou, ktorá je v postoji modlitby.

(lj, wikipedia.sk)

Autor: redakcia
Táto bulharská ikona zo 16. storočia zobrazuje Nanebovstúpenie Pána. (zdroj: wikipedia.sk)
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.