NAŠE SLOVO – NOVINY PRE RUSÍNOV

Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku vydala prvé číslo novín s názvom Naše slovo. Ide o informačné noviny pre rodičov detí materských škôl a základných škôl prvého stupňa a učiteľov materinského rusínskeho jazyka v regióne bývalej Šarišskej župy.

Zodpovedný redaktor novín Ján Kaliňák nám prezradil, že noviny vyšli v počte 200 kusov a plánujú ich rozdať najmä rodičom detí svidníckych materských a základných škôl prvého stupňa. „Názov Naše slovo sme zvolili, pretože chceme tieto noviny písať v takom rusínskom jazyku, v akom sa v našom regióne bývalej Šarišskej župy aj „bišiduje“. Písať plánujeme azbukou aj latinkou, keďže azbuka je kultúrno-historickým základom rusínskeho písomníctva a latinka je písmom súčasnej rusínskej generácie. V minulosti bola gramotnosť Rusínov na takej úrovni, že vedeli čítať azbukou aj latinkou. Azbukou vedeli čítať v rusínčine, ukrajinčine či ruštine, latinkou vedeli čítať po slovensky, česky či poľsky. To svedčí o tom, že Rusíni obývajúci strednú Európu boli v minulosti znalí niekoľkých jazykov,“ vysvetľuje Kaliňák.

BIŠIDUJME PO RUSÍNSKY

Účelom týchto novín je zvyšovať rusínske povedomie v našom regióne. A začať by chceli už od tých najmenších. „V prvom rade bude naša pozornosť zameraná na rusínskych rodičov, ktorých deti navštevujú materské a základné školy. Taktiež sa zameriame aj na učiteľov škôl, ktorí by mohli učiť naše deti písať azbukou a rozprávať materinským rusínskym jazykom. Bohužiaľ, skutočnosť je taká, že niektoré deti vo svojom materinskom rusínskom jazyku komunikovať nevedia,“ pokračuje pán Ján. „V našich novinách upriamime pozornosť aj na Rusínsky festival a Betlehemský večer (Viflejemskyj večur), ktoré každoročne organizujeme vo Svidníku. Na začiatok by sme chceli, aby noviny vychádzali dvakrát do roka, a to v máji pred Rusínskym festivalom a v decembri pred Betlehemským večerom,“ uzatvára Ján Kaliňák, ktorý dodáva, že v prípade záujmu o noviny ho môžete kontaktovať osobne alebo na emailovej adrese redakcie: slovonase@gmail.com. (lj)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.