NA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK JE PRIPRAVENÝCH 167 PRVÁČIKOV

NA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK JE PRIPRAVENÝCH 167 PRVÁČIKOV

V budúcom školskom roku 2018/2019 zasadne do svidníckych základných škôl 167 prváčikov. Vyplýva to z výsledkov zápisov žiakov do prvého ročníka, ktoré sa na jednotlivých základných školách konali počas mesiaca apríl.

Informácie o počte zapísaných žiakoch sme zisťovali od vedenia všetkých základných škôl vo Svidníku. Najviac žiakov sa zúčastnilo zápisu na Základnej škole Komenského, ktorý podľa zástupkyne riaditeľky školy Kvetoslavy Prokopovej absolvovalo šesťdesiatštyri budúcich prvákov. Riaditeľka Základnej školy na Ulici 8. mája Ingrid Fedorkovičová nás informovala, že počet zapísaných prvákov bol štyridsaťštyri, čo znamená, že na ďalší školský rok budú na škole dve prvácke triedy. Základnú školu na Karpatskej ulici bude podľa zástupcu riaditeľky školy Mariána Vitka od septembra navštevovať dvadsaťštyri prvákov a na Spojenej škole podľa riaditeľky Márie Makutovej pribudne v novom školskom roku dvadsaťtri prvákov. Najmenej žiakov bolo zapísaných na Cirkevnú základnú školu sv. Juraja, kde nás informovala riaditeľka školy Katarína Hrižová o počte dvanástich zapísaných detí.

Názov školy

Počet prvákov

ZŠ na Komenského ulici

64

ZŠ na Ulici 8. mája

44

ZŠ na Karpatskej ulici

24

Spojená škola

23

Cirkevná základná škola sv. Juraja

12

Spolu:

167

 

DETI SA DO ŠKOLY TEŠIA

Učiteľka na prvom stupni ZŠ Komenského Nataša Jackaninová nám priblížila, ako to pri zápise vyzeralo. „Prvé, čo by žiaci pri zápise do školy mali vedieť, je predstaviť sa, teda povedať svoje meno a priezvisko. Ďalej by mali poznať čísla a vedieť napočítať aspoň do päť, samozrejme, že niektorí zvládnu aj do desať či dvadsať. Takisto by žiaci mali poznať základné farby a základné geometrické tvary, rozlíšiť domáce či voľne žijúce zvieratká. Šikovnejší žiaci vedeli aj zarecitovať básničku alebo zaspievať pesničku. Na prváčikov taktiež čakali aj rôzne hravé aktivity, alebo maľovali obrázok podľa predlohy. Nakoniec si všetky deti domov odniesli diplom a malú pozornosť. Keď sme deťom položili otázku, či sa tešia do školy, nezaznela od nich ani jedna negatívna odpoveď, čo znamená, že deti sa už nevedia dočkať, kedy zasadnú do školských lavíc,“ informuje Jackaninová. (lj)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.