Nový pravoslávny svätostánok v Holíči vznikol i vďaka veriacim z Kružlovej

Radostnej udalosti sa v minulom mesiaci dočkalo mesto Holíč. 29. apríla v tomto meste slávnostne otvorili a posvätili nový svätostánok pre pravoslávnych veriacich, Chrám Počajovskej ikony Matky Božej a sv. Cyrila a Metoda. Po slávnostnom otvorení nasledovala archijerejská liturgia za účasti významných koncelebrantov i prítomných hostí. Myšlienka výstavby tohto svätostánku vznikla pred desiatimi rokmi. Po vyše päťročných prípravách a rovnako dlhej výstavbe za pomoci sponzorov i veriacich zo západu a východu Slovenska vznikol v Holíči nový svätostánok.

Po oficiálnom otvorení chrámu sa konala svätá archijerejská liturgia, ktorej hlavným celebrantom bol metropolita Rastislav, arcibiskup prešovský, českých krajín a Slovenska, spolu s arcibiskupom pražským a českých krajín Michalom. Na slávnosti sa zúčastnil napríklad aj veľvyslanec Ruskej federácie Alexej Leonidovič Fedotov, veľvyslanec Bieloruska Igor Leščena, veľvyslankyňa Helénskej republiky Mária Lujza Marinakis a honorárny konzul Ukrajiny Stanislav Obický. Pozvanie prijali aj zástupcovia rímskokatolíckej cirkvi páter Matúš a páter Viktor. Myšlienka výstavby tohto svätostánku vznikla pred desiatimi rokmi. Po päťročných prípravách a rovnako dlhej výstavbe vďaka finančnej i materiálnej podpore sponzorov a darcov vyrástol doslova na zelenej lúke chrám s dominantnou kupolou a typickými cibuľovitými vežičkami. Okrem Bratislavy a Komárna je to jediný pravoslávny chrám na západnom Slovensku. Zďaleka však nie je dokončený. „Ešte je potrebné dokončiť ikonostas, ozdobiť chrám maľbami, upraviť terén a tak ďalej,“ dodal Jakub Jacečko. Hneď však pokračoval slovami vďaky: „Najviac chcem poďakovať pravoslávnym veriacim z východného a západného Slovenska, ktorí veľa darovali, ale aj občanom mesta Holíč aj pánovi primátorovi a vedeniu mesta Holíč, ktorí boli veľmi ústretoví pri tejto stavbe. Boli by sme radi, keby všetci pravoslávni veriaci, ktorí cestujú na západné Slovensko, alebo sa tu usídľujú, našli v tomto chráme svoje miesto, aby nezabúdali na Hospodina a na prečistú Divu Máriu a aby naozaj udržiavali tie kresťanské hodnoty,“ uzavrel radostným hlasom. Poďakovanie veriacim z Kružlovej vyjadrila v osobnom liste i Jana Jacečková. Tá sa i vďaka veriacim z Kružlovej, ktorí sa posviacky chrámu v Holíči zúčastnili, cítila zase po dlhej dobe ako doma. Veriacim poďakovala za podporu a zdôraznila, že ani v Holíči na veriacich z Kružlovej nezabúdajú a v modlitbách ďakujú za pomoc a milodary.  (ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.