Nositelia tradícii 2018

 V nedeľu 06. mája sa v kultúrnom dome v obci Okrúhle konala regionálna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín pôsobiacich v okresoch Stropkov a Svidník – Nositelia tradícií 2018. Podujatie pripravili Prešovský samosprávny kraja, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku a obce Okrúhle.

Poslaním tejto súťažnej prehliadky je aktivovať folklórne skupiny v našom regióne. Cieľom podujatia je predstaviť výsledky práce folklórnych skupín smerujúce k oživovaniu miestnych tradícií a k ich opätovnému uvádzaniu do života dedinského spoločenstva. Súčasne prehliadka slúži na vyhľadávanie a rekonštruovanie neznámych alebo menej známych folklórnych tradícií a ich tvorivého spracovania do scénických výstupov. Vyhlasovateľom tejto celoslovenskej súťažnej prehliadky je Národné osvetové centrum v Bratislave a má trojročnú periodicitu.

Odborná porota v zložení Milan Rendoš, Andrea Rendošová a Milan Vaňuga ocenila priamym postupom na krajskú prehliadku 20.05.2018 v Humennom: UK Okruhľan za okres Svidník a FSk Stropkovčani za okres Stropkov. Spolu s nimi sa v regionálnom kole ešte predstavili: FSk Olšavan a ŽSS Svidníčanka. Prehliadka prilákala množstvo priaznivcov tradičnej ľudovej kultúry z obce Okrúhle, ale aj priľahlého okolia. Spev, tanec a dobrá zábava sa šírila medzi návštevníkmi, ale aj samotnými súťažiacimi aj po skončení súťažnej časti prehliadky.

(MŠ – odborný pracovník POS pre oblasť tradičnej ľudovej kultúry)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.