P. Tholt: „Mužstvo si sadlo herne i mentálne“

Po sezóne 2013/2014, ktorú svidnícki volejbalisti vyšperkovali striebornými medailami, môžeme práve skončenú extraligovú sezónu 2017/2018, jedenástu v histórii svidníckeho mužské­ho volejbalu, označiť za druhú najlepšiu. V nej totiž extraligoví muži TJ Slávia Svidník v dlhodobej súťaži získali bronzové me­daily a v Slovenskom pohári obsadili druhé miesto. Trénerovi úspešných volejbalistov Petrovi Tholtovi sme položili niekoľko otázok.

Po základnej časti extraligy ste skončili na veľmi peknom treťom mieste mieste. Čo bolo základom tohto úspechu?

„Veci, ktoré stáli za úspechom nielen v tejto častí sezóny, bolo viac. Ale určite bolo základom, že sme dostali možnosť poskla­dať výborný tím, ktorý si navy­še výborne sadol herne aj men­tálne. Bez podpory sponzorov to bohužiaľ nejde, preto im patrí veľká vďaka. Najmä mes­tu Svidník a pánovi Žakovi.“

Pre nadstavbovú časť ste si tak vybojovali účasť v skupine o 1. – 4. miesto, kde vašimi súpermi bolo medailisti z predchádzajúcej sezóny. Žiaľ, v súbojoch s nimi ste nevyhrali ani jeden zápas, dokon­ca ste nezískali ani bod. Prišla na mužstvo v tejto časti súťaže neja­ká kríza, neobávali ste sa psychic­kej záťaže v stretnutiach play-off po tejto neúspešnej časti sezóny?

„V tejto časti mali niektorí kľú­čoví hráči výpadok formy, čo je normálna vec. Hlavne keď nemajú v lete hernú pauzu pre reprezentačné povinnosti, plus sme mali aj drobné zranenia a za sebou aj úspešnú repre­zentáciu v Slovenskom pohári. Tu by bolo potrebné, aby bol káder vyrovnanejší. Ale to by sa míňalo našej filozofii mať v tíme mladých odchovancov, ktorí sú síce na Slovensku vo svojich kategóriách top háči, ale na to, aby mohli hrať vyrov­nanú partiu so súpermi z prvej štvorky extraligy, ešte potrebu­jú nazbierať mnoho skúseností a tvrdo trénovať. Talent a chuť na sebe pracovať majú.“

Ako by ste zhodnotili štvrťfinálové a semifinálové súboje, ako aj zápa­sy o konečnú bronzovú priečku?

Zápasy play off majú vždy svoj náboj čo sa ešte zdup­ľovalo derby zápasmi s Koši­cami a Prešovom. Prievidza v semifinále bola nad naše sily, ale hrať také zápasy je najlepšie pre zbieranie skú­seností a posun vpred preto­že súper každé naše zaváha­nie hneď dokáže potrestať. V boji o 3 miesto sa rozhodlo v piatom zápase aj keď sme to mohli vyhrať už skôr no v rozhodujúcom zápase sme súperovi nedali žiadnu šan­cu. Semifinále pohára a piaty zápas o bronz boli naše naj­vydarenejšie v sezóne.

Tretie miesto v extraligovej lige a druhé v Slovenskom po­hári. Aké to bolo náročné pre vašich zverencov po stránke psychickej i fyzickej aj ohľa­dom na prehustenú termínovú listinu, keď sa hrali aj tri zápasy v týždni?

„Konečné umiestnenia sú vý­borné. Pre samotných hráčov či mňa je to veľká skúsenosť, veď so situáciou hrať o me­daily sa stretli len dvaja hrá­či. Je to iný tlak a vyžaduje si to maximálnu sústredenosť na výkon. Hráči sa navzájom povzbudzovali a dôležite zá­pasy zvládali. Fyzická únava už ide bokom a všetci tréne­ri sme pripravovali mužstvá práve na tieto boje o medai­ly.“

Počas sezóny sa na lavičku vrá­til asistent Stanislav Soták. Čo bolo dôvodom posilnenia reali­začného tímu?

„So Stanom sme boli dohod­nutý už od začiatku, veľmi dobre sa poznáme a spolu­práca s ním mi veľmi vyhovu­je. Je spoločne s Rasťom Paň­kom mojou pravou rukou.“

Do základnej šestky sa prebojo­vali aj noví hráči – Matušovský, Lux a legionár Pietrzak. Aký bol ich prínos pre celkovú hru mužstva?

„Matušovskeho a Luxa sme chceli hneď od konca minulej sezóny. Pietrzaka objavil pán Žak a možno to znie ako klišé povedať, že sme boli výbor­ná partia, ale naozaj to tak bolo. Partia sa ukáže keď sa niečo nepodarí, takže viem o čom hovorím. Všetci okolo kapitána Hriňáka si povaho­vo sadli, cítili sme podporu sponzorov či vedenia a spolu sme dokázali vytvoriť fungu­júci stroj.“

 

-bar-

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.