V Prešovskom kraji sa rodí najviac detí, oslabuje ho však migrácia

zdroj: vitalia.cz

Aj keď pôrodnosť sa v jednotlivých okresoch Prešovského kraja zvyšuje a umiera menej ľudí, obyvatelia aj napriek tomu ubúdajú. Môže za to prirodzená migrácia obyvateľov, ktorí sa sťahujú za prácou a za lepšími podmienkami do iných krajov Slovenska alebo do zahraničia. Počet obyvateľov v jednotlivých krajoch má tak klesavú tendenciu.

 

Na území Prešovského kraja ku koncu roku 2017 žilo 823 826 obyvateľov, čo tvorí 15,1 % z celkového počtu obyvateľov SR. Ich počet oproti roku 2016 vzrástol o 1 516 obyvateľov. Prešovský kraj zaznamenáva dlhodobo v rámci Slovenskej republiky najvyšší prirodzený prírastok, no napriek tomu nedokáže kompenzovať straty z migračného úbytku. Migráciou obyvateľstva sa v roku 2017 znížil počet obyvateľov v kraji o 1 523, keď sa spolu prisťahovalo 2 643 osôb a vysťahovalo 4 166 osôb. Najväčšie migračné straty zaznamenali okresy Vranov nad Topľou (úbytok 299 osôb) a Bardejov (úbytok 252 osôb), čo je najviac za posledných dvadsať rokov. V roku 2017 migračne ziskové boli len 2 okresy, a to Prešov a Levoča. Čo sa týka Svidníka, aj keď sa v okrese narodilo oproti roku 2016 viac detí a zomrelo menej obyvateľov, vďaka migrácii počet obyvateľov takisto klesol. Ku koncu roku 2017 mal okres Svidník 32 800 obyvateľov. V okrese sa narodilo 323 detí (o 17 viac ako v roku 2016) a zomrelo  303 osôb (o  14 viac ako v roku 2016). „Migráciou obyvateľstva sa znížil počet obyvateľov v okrese o 65, keď sa spolu prisťahovalo 279 osôb a vysťahovalo 344 osôb. Počet obyvateľov v okrese Svidník oproti roku 2016 klesol o 45 obyvateľov,“ uviedla Ing. Zuzana Kozoňová zo Štatistického úradu SR. V rámci okresov Prešovského kraja sa najviac živých detí v prepočte na 1 000 obyvateľov narodilo v okresoch Kežmarok, Sabinov a Stará Ľubovňa. Naopak, najmenej detí sa narodilo v okresoch Snina, Medzilaborce a Humenné. Ide o okresy, ktoré sa zároveň vyznačujú vysokou mierou emigrácie obyvateľstva.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.