Popoludnie s folklórom

Dňa 12. mája prežili občania obce Nižná Jedľová a jej návštevníci príjemné popoludnie s folklórom.  Vedenie Obce Nižná Jedľová za podpory Fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULT MINOR a Podduklianského osvetového strediska vo Svidníku pripravila projekt Popoludnie s folklórom. O dobrú náladu divákov sa postarala ľudová hudba Stropkoviani, za čo si vyslúžili veľký aplauz od obecenstva. Program moderovali Zuzka Makarová a Radka Pavelčáková. Po chutnej kapustnici sestry Halčíkove, dievčatá z obce, si pripravili pre prítomných malé hudobné prekvapenie.

Poďakovanie patrí Fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULT MINOR, Podduklianskému osvetovému stredisku vo Svidníku, účinkujúcim a všetkým čo sa podieľali na príprave tohto príjemne stráveného popoludnia s ľudovou hudbou.

Snahou obce Nižná Jedľová bude, aby takéto príjemné popoludnia s oživovaním ľudovej hudby, tradícii a zvykov sa konali aj v budúcnosti, čím by boli priblížené mladšej generácii a dobrou spomienkou pre skôr narodeným.  

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.