ZA DARINOU TUREKOVOU

10. mája 2018 zomrela v Prešove redaktorka, dlhoročná dramaturgička a hlásateľka Ukrajinského štúdia Slovenského rozhlasu Darina Tureková (rodená Dulebová).

Narodila sa  4. apríla 1950 vo Svidníku v učiteľskej rodine, kde chodila aj do základnej školy. Jej otec Andrej Duleba (1919-2009) bol známy milovník folklóru, zberateľ ľudovej slovesnosti. Po skončení Strednej ekonomickej školy v Košiciach pokračovala v  štúdiu na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove (anglický jazyk – ukrajinský jazyk). Študovala tiež žurnalistiku v Bratislave.

Po ukončení štúdia pôsobila ako učiteľka anglického jazyka v základnej škole v rodnom Svidníku, potom  od roku 1974 pracovala v Ukrajinskom štúdiu Slovenského rozhlasu v Prešove. Bola dramaturgičkou veľkého počtu literárno-umeleckých kompozícií, literárnych relácií, pre rozhlas pripravila cyklus interview s pracovníkmi kultúry, ako aj predstaviteľmi kultúrno-národnostného života Rusínov-Ukrajincov. Táto jej činnosť bola ukončená po tom, keď ju v roku 2003 uvoľnili zo zamestnania ešte pred úplnou likvidáciou Prešovského rozhlasového štúdia. Okolnosti ju prinútili vrátiť sa k svojmu pôvodnému učiteľskému povolaniu, učila v Strednom odbornom učilišti obchodnom v Prešove.

Po odchode do dôchodku naďalej spolupracovala s  Prešovskou regionálnou organizáciou slovenského syndikátu novinárov.

VIČNAJA JIJ PAMJAŤ!

 

 

Miroslav Iljuk, noviny „Nove žytťa“, Prešov, č. 10, 2018, s. 5.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.