Slovenský vodohospodársky podnik kúpanie v Ladomírke neodporúč a

Voda vo svidníckych vodopádoch bola pred pár dňami mastná a spenená. Problém ihneď riešil Slovenský vodohospodársky podnik. Ten však kúpanie v Ladomírke napriek tomu neodporúča!

Mnohí Svidníčania radi trávia v letnom období čas pri svidníckych „vodopádoch“. Areál je pre občanov atraktívnym miestom, často využívaným na relax, oddych a opaľovanie. Svidníčanka Martina nedávno upozornila cez internetový príspevok na mastnú a znečistenú vodu pri 3. a 4. vodopáde. Oslovili sme v tejto veci mesto, no podľa slov hovorkyne MsÚ Kristíny Tchirovej sa táto záležitosť týka výlučne Slovenského vodohospodárskeho podniku. „My máme regulované koryto rieky, veľmi dobré spravené pred pár rokmi a celé povodie je v správe Povodia Bodrogu,“ informovala. Obrátili sme sa na hovorcu štátneho podniku. „Správca toku (SVP, š.p.), stredisko  vo Svidníku, vykonalo ráno 5. júna kontrolu stupňov na rieke Ladomírka vo Svidníku, ale žiadne opodstatnené znečistenie toku nespozorovali. Nie je nám známe, o  aké znečistenie toku sa jednalo. Na hladine toku bola vytvorená len pena, ktorá bola pravdepodobne organického pôvodu. Žiadne iné hlásenia o znečistení vody sme vo Svidníku a okolí minimálne za posledné dva mesiace neevidovali,“ reagoval na naše otázky referent komunikácie Marián Bocák. Ďalej uviedol, že je každopádne potrebné relevantné znečistenia tokov nahlásiť ich správcovi. „V danom prípade SVP, š. p., ktorého zástupcovia situáciu preveria a následne, ak je to opodstatnené a možné, vykonajú opatrenia na zmiernenie znečistenia vlastnými zamestnancami, resp. aj za pomoci hasičov a kontaktujú aj inšpekciu životného prostredia.“

HOVORCA: „Nie je to prírodné kúpalisko určené na kúpanie“

Niektorí Svidníčania sa chodia na tieto miesta aj kúpať. Kúpanie ľudí v Ladomírke je však na vlastné riziko. „Na samotných stupňoch stále platí zákaz kúpania. Nie je to žiadne vyhlásené prírodné kúpalisko, nezodpovedá tomu ani kvalita vody, v dne sú aj väčšie a ostré kamene a nie je tam problém prísť k úrazu. Ak sa tam aj napriek zákazu niekto okúpe, tak je to na jeho vlastné riziko a zodpovednosť,“ dodáva hovorca SVP. (mc)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.