Chcete si zaplatiť svoje miesto na parkovanie? NEDÁ SA

Mať svoje vlastné zaplatené miesto na parkovanie počas celého roka? Vo Svidníku zatiaľ nereálne.

Jednou z tém, ktorými sa zaoberalo mestské zastupiteľstvo bola i téma možnosti prenájmu vyhradeného parkovacieho miesta pre občanov mesta Svidník. Podľa poslancov je o túto možnosť parkovania v meste záujem. V tejto chvíli však nie je možnosť prenájmu vyhradeného parkovacieho miesta za poplatok ošetrená žiadnym nariadením.

Na možnosť platených vyhradených parkovacích miest poukázal poslanec Kamil Beňko:.„Pokiaľ by bol takýto záujem od občanov, mohli by sme prijať všeobecné záväzné nariadenie,“povedal. Na jeho slová naviazal i poslanec Peter Breznoščák: „Dostal som otázku od občanov, či je možné zaplatiť si za vyhradené parkovacie miesto. Zašiel som za právnikom mesta a konzultoval som s ním túto problematiku, a došli sme k záveru, že v súčastnosti takúto možnosť občania nemajú.“ Podľa Breznoščáka existujú dve možnosti, ako takéto prípadné požiadavky občanov riešiť. Jednou z možností je, že by sa zmenili všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach, kde by sa určila sadzba dane za užívanie verejného priestranstva, a druhá možnosť je nájomná zmluva medzi mestom Svidník a konkrétnym občanom, ktorý by chcel mať vyhradené miesto pri svojej bytovke. Cena za takéto vyhradené parkovacie miesto sa v iných mestách pohybuje v rozmedzí zhruba od 100 do 200 eur ročne. Táto možnosť je ošetrená i   zákonnými limitmi, ktoré sa týkajú napríklad maximálneho počtu vyhradených miest. Podľa PR manažérky mesta Kristíny Tchirovej je téma plateného parkovania stále otvorená. „Budeme sa tejto problematike venovať a komunikovať ju aj s odborníkmi v doprave“, uzavrela Tchirová. (ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.