Predseda odboru výstavby Cyril Dudáš podal demisiu: “CÍTIM SA PONÍŽENÝ”

Demisiu v odbore výstavby podal na poslednom zasadaní mestského zastupiteľstva Predseda komisie výstavby poslanec Cyril Dudáš. Dôvodom podľa jeho slov bola nedostatočná aktivita komisie. Tá sa podľa jeho slov v poslednej dobe zaoberá iba informatívnymi správami a štatistikami, miesto toho aby riešila akútne problémy v meste.

Komisia podľa slov Poslanca Dudáša nemá oprávnenie vstupovať do stavebných konaní. „Minulý týždeň sme mali schôdzu komisie výstavby. Informoval som Vás e- mailami, čím sa zaoberá komisia. Informatívne správy, štatistika... Ja sa cítim tak ponížený- celý život sa venujem technickým zariadeniam a na komisii výstavby mám riešiť informatívnu správu Službytu a tak ďalej... Čiže, pán primátor, rozhodol som sa, končím ako predseda, končím ako člen komisie, lebo pre mňa to je poníženie a nie len mňa, ale celej komisie.“ Písomné ukončenie pôsobenia v tejto komisii doručil poslanec Dudáš primátorovi v pondelok.

PRIMÁTOR POVEDAL, ŽE ZÁKON NEUMOŽŇUJE VSTUPOVAŤ KOMISIÍ DO STAVEBNÝCH KONANÍ

Na demisiu vzápätí reagoval i primátor Ján Holodňák, ktorý ocenil doterajšie pôsobenie poslanca v komisii a zároveň upozornil na to, že stavebný zákon momentálne neumožňuje zásahy komisie do stavebných konaní. „Problém nastal v tom, že stavebný zákon neumožňuje vstupovať stavebnej komisii do stavebných konaní. A nevstupuje do nich ani primátor mesta. Ak sa zmení zákon a komisia bude môcť do stavebných konaní vstupovať, nebudeme s tým mať najmenší problém“, uviedol primátor. Rovnaké pravidlo podľa jeho slov platí i pre správy, ktoré idú do mestského zastupiteľstva. Tie musia prejsť najprv jednotlivými komisiami. (ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.