Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov začína

V stredu, 13. júna prijal primátor mesta Svidník na pracovnom stretnutí zástupcov spoločnosti JUMI - STAV spol. s r.o. Svidník a Cesty Košice, s.r.o. Predmetom rozhovoru bolo zahájenie rozsiahlej rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov v meste Svidník.

Na stretnutí bol aj vedúci odboru výstavby MsÚ a spoločne si pozreli MK a chodníky prvej etapy v teréne. Stavebníci potvrdili, že v priebehu júna sa rekonštrukcia spustí a v júli by občania mesta Svidník mali očakávať ukončenie prvých chodníkov a ciest. V tejto prvej fáze rekonštrukcií sa môžeme tešiť na nové cesty a chodníky na Duklianskej ulici, na Mierovej ulici na Ul. V. Nejedlého, či na Ul. SNP.  Celá rekonštrukcia v troch etapách je v objeme 500 tisíc eur. (kt)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.