NÁRODNÝ TÝŽDEŇ CHARITY VO SVIDNÍKU

Od 10. do 16. júna prebiehal na celom Slovensku Národný týždeň charity, do ktorého sa zapojil aj Dom svätej Faustíny vo Svidníku. Heslom týždňa charity bolo: „Láska a dobro napĺňajú svet pomocou“.

„S našimi aktivitami sme začali v podstate už v nedeľu, kedy som bola pozvaná otcom Matejom Fečkom do gréckokatolíckej cerkvi vo Vyšnom Orlíku, kde som veriacim priblížila problematiku našej charity. V utorok ráno sme mali v priestoroch Spojenej školy vo Svidníku besedu na tému Obchodovanie s ľuďmi. Do besedy sa zapojili aj naše klientky, ktoré prítomným porozprávali o svojich neľahkých životoch. Neskôr sme na pešej zóne pripravili kultúrny program pre všetkých Svidníčanov. Trošku ma mrzí, že kvôli nepriaznivému počasiu bola účasť ľudí nižšia, ale nám to rozhodne radosť z nášho dňa nepokazilo,“ hovorí vedúca svidníckej charity Helena Paňková. Klientky charity mali na pešej zóne rozložený aj svoj interaktívny stánok, kde sa mohli návštevníci viac dozvedieť o aktivitách charity, zakúpiť si výrobky vyrobené klientkami Domu sv. Faustíny, ale aj využiť možnosť merania krvného tlaku a glykémie sestrou ADOS (Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti).

AK CÍTIŠ BOLESŤ DRUHÉHO, SI ČLOVEK

Program charity na pešej zóne vo Svidníku otvoril svojím príhovorom otec Vasil Kormaník, duchovný správca Gréckokatolíckej charity Prešov. „Národný týždeň charity chce prebúdzať človeka k ľudskosti, k vnímaniu toho, že okolo nás žijú ľudia, ktorí nemajú to, čo máme my, ktorí nežijú tak, ako žijeme my a možno vo svojom živote nedostali to, čo sme dostali my. Týchto ľudí mnohokrát odvrhne aj ich vlastná rodina a hanbí sa za nich, namiesto toho, aby im podala pomocnú ruku. My chceme aj v uliciach našich miest ukázať, že charita prichádza pomáhať. Chceme slúžiť ľuďom a urobiť niečo na zmiernenie biedy a chudoby tých druhých. Veľmi sa mi páči myšlienka, ktorú som si osvojil: Ak cítiš bolesť, žiješ. Ale ak cítiš bolesť druhého, si človek. Pretože len človek môže cítiť bolesť toho druhého,“ uzatvára Kormaník.

(lj)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.