Činnosti Karate klubu Svidník

Tak ako každý rok aj tento končiaci školský rok Karate klub Svidník v spolupráci s CVČ Svidník zavŕšil športovým sústredením, ktoré sa konalo v dňoch 8.-10.júna v Ľubovnianskych kúpeľoch.
Sústredenia s zúčastnilo 17 členov,ako externý lektor a zároveň skúšobný komisár bol prizvaný Jozef Machala (5.DAN) zo Sabinovského klubu.

Cieľom sústredenia bolo zvýšiť kondičnú prípravu cvičencov,
preveriť pripravenosť na skúšky technickej vyspelosti, ale aj aktívny relax v bazéne a ďalšie športové aktivity v rôzneho druhu. Skúšok sa zúčastnilo 11 cvičencov. Každý sa úspešne posunul o
jeden technický stupeň. Na sústredení nechýbalo tradičné posedenie pri grile za účasti
niektorých rodičov. Touto cestou sa chceme poďakovať Mestu Svidník a ďalším sponzorom
za finančnú podporu klubu. Taktiež poďakovanie patrí aj rodičom cvičencov, ktorí rôznym spôsobom aktívne pomáhajú zabezpečiť bezproblémovú činnosť klubu.

S pozdravom

Ing. Ivan Hnat

tréner a prezident Karate klubu Svidník

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.