8. júla 2018 odhalili pamätnú tabuľu Adolfovi Dobrianskemu v Čertižnom, v okrese Medzilaborce

8. júla 2018 bola v obci Čertižné v okrese Medzilaborce vďaka iniciatíve Občianskeho združenia Kolysočka – Kolíska z Prešova za výrazného prispenia obecného úradu v Čertižnom slávnostne odhalená pamätná tabuľa Adolfa Dobrianskeho, politika, národného a kultúrneho buditeľa Rusínov 19. storočia, jedného zo zakladateľov Matice slovenskej a Spolku sv. Jána Krstiteľa, ako aj veľkého priateľa Jonáša Záborského.

 

Pamätnú tabuľu dalo vytvoriť OZ Kolysočka – Kolíska z výnosu verejnej zbierky z roku 2017, na ktorej sa zúčastnilo 42 darcov. Rok 2017 bol vyhlásený Okrúhlym stolom Rusínov Slovenska za Rok Dobrianskeho z dôvodu 200. výročia jeho narodenia. Autorkou pamätnej tabule z bronzu je akademická sochárka Eva Potfajová Ilkovičová, iniciátorkou verejnej zbierky – Ľuba Kráľová, predsedníčka OZ Kolysočka – Kolíska. Adolf Dobriansky pochádzal z etnicky zmiešanej rodiny, rusínskeho gréckokatolíckeho kňaza a dcéry nemeckého levočského mešťanostu. Narodil sa 18. 12. 1817 v Rudlove pri Vranove nad Topľou a zomrel vo vyhnanstve 19. marca 1901 v Innsbrucku v Rakúsku. Pochovaný bol za účasti 12 gréckokatolíckych kňazov 24. marca 1901 v Čertižnom – v jeho rodinnom sídle. Ovládal 8 jazykov. Študoval filozofiu v Košiciach, právo v Jágri v Maďarsku a neskôr na Banskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici, kde nadobudol kvalifikáciu banského a lesného inžiniera. V Banskej Štiavnici si našiel manželku Eleonóru, s ktorou mali 10 detí. Vysokoškolské štúdia zakončil na Vysokej technickej škole vo Viedni. Na základe širokých znalostí sa Adolf Dobriansky stal odborným banským poradcom rakúskeho cisára Ferdinanda a dvorným radcom cisára Františka Jozefa I. Cisárskym dekrétom bol Adolfovi Dobrianskemu udelený titul rytiera a povýšenie do šľachtického stavu – za reguláciu riek v Rakúsku a za chemicko-geologické výskumy minerálnych zdrojov.

 

Dvakrát bol zvolený za poslanca Uhorského snemu a dvakrát mu bolo znemožnené svoj legitímny mandát vykonávať zo strany uhorskej politickej moci. Po jeho smrti rakúski vojaci na začiatku prvej svetovej vojny v roku 1914 pred očami manželky Eleonóry Dobrianskej zapálili ich veľkú rodinnú kúriu v Čertižnom, ktorá zhorela do tla. Pred slávnostným odhalením pamätnej tabule Adolfa Dobrianskeho na budove obecného úradu v Čertižnom dňa 8. 7. 2018 sa uskutočnila panachýda pri jeho hrobe na jeho počesť na miestnom cintoríne za účasti piatich gréckokatolíckych kňazov, členov Spolku sv. Jána Krstiteľa a dvoch miestnych gréckokatolíckych kňazov. Odhalenie tabule sprevádzali slávnostné príhovory – starostu obce, Petra Tričáka, gréckokatolíckeho kňaza Milana Jasika, veľkého znalca života Adolfa Dobrianskeho a predsedníčky OZ Kolysočka – Kolíska, Ľuby Kráľovej, iniciátorky zbierky, ktorá tabuľu odhalila a prečítala mená všetkých 42 darcov. Tabuľu posvätil miestny gréckokatolícky kňaz. Po odhalení pamätnej tabule sa v kultúrnom dome uskutočnil kultúrny program ako prezentácia rusínskej autorskej a ľudovej kultúry a pokračovanie odkazu Adolfa Dobrianskeho na podčiarknutie rusínskej identity obyvateľstva severovýchodného Slovenska.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.