Mesto Svidník sa stáva súčasťou Národného projektu na pomoc obetiam trestných činov

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR Regionálna kancelária Prešov zorganizovala v meste Svidník prvé pracovné stretnutie k Národnému projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“. Tento národný projekt v celkovej hodnote viac ako 4 mil. eur je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) cez svoje pracoviská v regiónoch vytvára sieť, ktorá má zabezpečiť bližší kontakt s obeťami trestných činov a zároveň budú tieto pracoviská podporovať aktivity na zvyšovanie povedomia ako sa občan môže chrániť.

Prvé stretnutie na pôde Mestské úradu vo Svidníku prinieslo oboznámenie sa s projektom a výmenu kontaktov pracovníkov MV SR so zástupcami seniorov a pracovníkmi s marginalizovanou skupinou vo Svidníku, ktoré sú najohrozenejšími skupinami obetí trestných činov. Tento projekt má ambíciu nastaviť pravidlá preventívnej politiky Slovenskej republiky. Zaoberá sa postupmi na znižovanie výskytu sociálno-patologických javov, motívov a príležitostí na páchanie trestných činov. Národný projekt si dáva za úlohu priniesť konkrétne riešenia pri prevencii kriminality v oblasti podpory a pomoci obetiam, čo predstavuje vytvorenie stabilných kontaktných bodov.

Hlavnými aktivitami projektu je napr. vybudovanie špeciálneho pracoviska pre analýzu potrieb a podporu obetí, vytvorenie siete koordinátorov pre obete trestných činov, vzdelávanie koordinátorov, asistentov a príslušníkov PZ na úrovni okresov, preventívne aktivity s vybranými skupinami obetí, či vytvorenie databázy kontaktných bodov.

Prvé stretnutie pracovníkov ministerstva a svidníckych seniorov je naplánované na 9.8.2018 na zasadnutí okresnej rady Jednoty dôchodcov Slovenska a 15.8.2018 je beseda v zariadení Atrium, n.o. (KT)

 

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR
Regionálna kancelária Prešov /Kontaktný bod pre obete
budova Okresného úradu v Prešove

kancelária číslo 02

Námestie mieru 3

080 01 Prešov

tel: +421 51 7082 458

PhDr. Ingrid Doležalová

tel: 0908 731 569, okresy: Prešov, Sabinov, Stropkov, Bardejov, Svidník

e-mail: ingrid.dolezalova@minv.sk

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.