Zbrojnica Dobrovoľného hasičského zboru vo Svidníku dostáva nový šat.

Dobrovoľný hasiči vo Svidníku majú aktuálne rekonštruovanú zbrojnicu, na ktorú mesto Svidník získalo viac ako 29 tisíc eur z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Podpisom zmluvy 23. júla medzi prezidentom Hasičského a záchranného zboru SR Alexandrom Nejedlým a primátorom mesta Svidník Jánom Holodňákom sa spečatila „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZ. Mesto Svidník prispeje na tento projekt 5% z celkových nákladov (30,6 tisíc eur), čo predstavuje sumu 1,5 tisíc eur. Predmetom rekonštrukcie je oprava spoločenskej miestnosti, skladov i garáži. Súčasťou prác sú aj búracie práce, domurovanie zvislých a vodorovných nosných konštrukcií, úpravy povrchov, montáž nových okien a dverí a prerobenie existujúcich rozvodov kúrenia. Hasiči môžu očakávať ukončenie prác v septembri tohto roka.

Mesto Svidník je malé a mladé mesto, ktoré sa však snaží rozvíjať vo všetkých oblastiach spoločenského života. Mimoriadne pozitívne výsledky sa dosahujú v zhodnocovaní majetku materských a základných škôl. V ostatnom čase nám bol schválený projekt pre zlepšenie vybavenia učební na základných školách vo Svidníku v hodnote 372 126,58 eur. V súčasnosti pracujú stavebné firmy na zateplení materských škôl na Ul. gen. Svobodu a na Ul. 8. mája, rovnako sa pracuje aj na rekonštrukcii ZŠ na Karpatskej ulici. V meste je stavebný ruch nie len pri materských školách, ale aj v centre, kde prebieha revitalizácia parku gen. Svobodu. Projekt v hodnote viac ako 500 tisíc eur je poslednou treťou fázou rekonštrukcie centra mesta. V júni bola zahájená prvá fáza rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov v meste, ktorá je najrozsiahlejšou opravou ciest a chodníkov vo Svidníku. Celá rekonštrukcia v troch etapách je v objeme 500 tisíc eur a bude prebiehať postupne v priebehu leta a jesene tohto roka. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia bazénovej techniky realizovaná spoločnosťou AQUAMONT Sabinov s.r.o. Celková cena za rekonštrukciu je 65,3 tisíc eur. Mesto Svidník tiež získalo v rámci projektu, ktorý finančne podporilo Ministerstvo vnútra SR 12 nových kamier a tiež kompostéri pre takmer 900 domácnosti, ktoré občania dostanú na jeseň tohto roka.

Kristína Tchirová

PR manager mesta Svidník

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.