Michal Hudák oslávil 90 rokov

Pri príležitosti svojho životného jubilea bol pán Hudák ocenený Ďakovnou plaketou za rozvoj kultúry v meste Svidník.

Každé mesto ma svoje osobnosti, ktoré sa zaslúžili nielen o jeho rozvoj, ale aj o propagáciu mesta doma či v zahraničí. Vo Svidníku je nepochybne takouto osobnosťou pedagóg, fotograf, cestovateľ a zberateľ Michal Hudák, ktorý sa počas minulého týždňa (1. augusta) dožil úctyhodného životného jubilea – deväťdesiat rokov. Pri tejto príležitosti sa v priestoroch Múzea ukrajinskej kultúry uskutočnila slávnostná recepcia, na ktorej nechýbala ani naša redakcia.

Michal Hudák sa narodil 1. augusta v roku 1928 v obci Čertižné (okres Medzilaborce). Po ukončení Národnej školy v rodnej obci, Pedagogického gymnázia v Medzilaborciach a vojenskej služby pracoval pri obnove dedín Čertižné a Habura. Neskôr absolvoval Pedagogickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Učil na základných školách v Bukovciach, v Stropkove a napokon v rokoch 1969 až 1990 vo Svidníku. Za svedomitú, dlhoročnú a osvetovú činnosť mu v roku 1988 prezident republiky udelil štátne vyznamenanie „Za obetavú prácu“. Za svoju aktívnu činnosť v prospech mesta získal v roku 2003 Cenu primátora mesta Svidník. V roku 2006 bol Michal Hudák zaradený ako osobnosť do Encyklopédie súčasnej Ukrajiny. O dva roky neskôr mu Ústredná rada Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov udelila medailu Milana Rastislava Štefánika III. stupňa za dlhoročnú a mimoriadne záslužnú prácu vo zväze. V roku 2009 mu Občianske združenie Chránime kraj pod Duklou udelilo ZLATÉ SRDCE za fotografickú propagáciu regiónu vo svete. V roku 2014 uzrela svetlo sveta jeho publikácia „História SVIDNÍKA vo fotografiách Mgr. Michala Hudáka 1355 – 2014.“ Pán Hudák je stále aktívny a vo svojich záľubách pokračuje aj v tomto pokročilom veku.

BEZ FOTOAPARÁTU ANI NA KROK

„Fotografovať som začal, keď som nastúpil na Pedagogickú fakultu v Prešove v päťdesiatych rokoch minulého storočia. V tomto období som fotografoval najmä rodinu a prírodu. Neskôr ako učiteľ som počas letných prázdnin cestoval do rôznych krajín sveta, kde som taktiež nakrúcal vlastné filmy, ktoré som potom premietal žiakom na hodinách, z čoho mali veľkú radosť. Veď vtedy bežne nemali možnosť vidieť napríklad zábery cestovateľov jazdiacich na ťavách v Afrike. Bolo to pre nich veľmi zaujímavé,“ spomína na svoje fotografické začiatky pán Hudák. Postupom času svojím fotoobjektívom mapoval rozvoj Svidníka a regiónu a vypracoval sa na jedného z uznávaných slovenských fotografov a držiteľa preukazu Zväzu slovenských fotografov. Absolvoval množstvo školení fotografov, začal sa venovať umeleckej fotografii a postupne sa stal jedným z popredných účastníkov fotografických sympózií, kongresov a výstav s medzinárodnou účasťou. Počas svojho dlhého a plodného života zozbieral obrovské množstvo fotografického materiálu, keďže so svojím fotoaparátom prešiel takmer celý svet. „Navštívil som šesťdesiat krajín, zúčastnil som sa na dvoch expedíciách za polárnym kruhom – Severný mys a Jantárová cesta. Dostal som sa tam cestou esperanta, keďže som bol členom u esperantistov a aj z tohto dôvodu som mohol veľa cestovať, keďže tie cesty boli väčšinou nízkonákladové a bývali sme v kempoch,“ hovorí svidnícky cestovateľ.

ZBERATEĽ SAMORASTOV

Pánovi Hudákovi sa pri jeho fotografovaní prírody vždycky podarilo nájsť aj nejaké zaujímavé predmety. „Pri fotografovaní prírody sa mi pri riekach podarilo nájsť aj mamutie úlomky. Pri prechádzkach lesom, kde doteraz rád chodím na huby a bylinky, som začal zbierať aj samorasty, ktorých mám vo svojej zbierke vyše 250 kusov. Prvý z nich som našiel pri mojej rodnej obci Čertižné a nazval som ho svišť,“ uzatvára svoje rozprávanie o svojich záľubách čerstvý oslávenec Michal Hudák. Nám už neostáva nič iné, iba mu popriať do ďalšieho života všetko len to najlepšie.

(lj)

Autor: redakcia
Svoj fotoaparát pán Hudák neodložil ani počas oslavy. Jozef Rodák ocenil pána Hudáka za prácu vo Zväze protifašistických bojovníkov. Oslávenec pri krájaní torty s úctyhodným číslom 90. Kniha pána Hudáka obsahuje 700 dobových, ale i súčasných fotografií, ktoré mapujú históriu i súčasnosť mesta.
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.