59. ročníka Dukelského behu mieru

 

59. ročníka Dukelského behu mieru

 

Usporiadateľ:            Mesto Svidník

Hlavný partner:       CVČ Svidník

Termín konania:      2. septembra 2018

Trasa:                        Vyšný Komárnik: Pamätník Dukla – Nižný Komárnik – Krajná  

                                   Poľana – Hunkovce – Ladomirová – Svidník

Štart:                         2. septembra 2018 o 11:00 hod., Dukliansky priesmyk

Cieľ:                          pešia zóna Svidník

Riaditeľ pretekov:    Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník

Rozhodcovia:             Mgr. Štefan Čobirka, Mgr. Štefan Cupák, Bc. Jozef Dirga

 

Pravidlá:                    Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícii. Účastníci sú  

                                   povinní rešpektovať pokyny usporiadateľov.

 

Registrácia:               on-line do 28. augusta 2018 na www.svidnik.sk

                                   osobne 2. septembra 2018, 8:00 – 9:30 pri prezentácii, pešia zóna Svidník pri SNM-MUK, Ul. centrálna.

                                   Registrácia po 9:30 hod. z technických dôvodov nebude možná.                               

                                                                      

Štartovné:                10,00 EUR pri on-line registrácii zaplatené vopred prevodom 

                                  najneskôr 28.8.2018 na č.ú.: 1646589058 /0200

                                  IBAN: SK19 0200 0000 0016 4658 9058 (funkčné tričko, obed,

                                  štartové číslo s čipom, medaila v cieli, občerstvenie na trase,

                                  zdravotná služba na trase, doprava na štart, účastnícky list  

                                  z www.svidnik.sk k stiahnutiu)                                             

                                           

                                   15,00 EUR pri zaplatení osobne v deň podujatia (funkčné tričko, štartové

                                   číslo s čipom, medaila v cieli, obed, občerstvenie na trase, zdravotná

                                   služba na trase, doprava na štart, účastnícky list z www.svidnik.sk

                                   k stiahnutiu)                                             

                                           

                                   3,00 EUR (štartové číslo s číslom, medaila v cieli, občerstvenie na trase,

                                   zdravotná služba na trati, doprava na štart, účastnícky list

                                   z www.svidnik.sk k stiahnutiu) 

 

Upozornenie:                    

Zaplatené štartovné sa späť nevracia!                                                                                                                                                            

Pretekári z partnerských miest Svidníka, pretekári nad 70 rokov a držitelia striebornej a zlatej Jánskeho plakety bez poplatku.

 

Kategórie:                  A - muži 18 – 39 rokov
                                    B - muži 40 – 49 rokov
                                    C - muži 50 – 59 rokov
                                    D - muži 60 - 69 rokov

                                   E – muži 70 a viac rokov
                                    Z1 - ženy 18 - 35 rokov

Z2 - ženy 36 a viac rokov  

 

Meranie časov:  Časy budú merané elektronicky prostredníctvom čipov.

 

Výsledky:           Výsledky budú dostupné po skončení podujatia na  www.svidnik.sk 

 

 

Ocenenia Dukelského behu mieru:

Celkový víťaz:
1. miesto                     120, 00 EUR
2. miesto                       90, 00 EUR
3. miesto                       70, 00 EUR

 

Majster okresu:                                                        Majsterka okresu

1. miesto                       80, 00 EUR                           1. miesto               80,00 EUR
2. miesto                       50, 00 EUR                           2. miesto               50,00 EUR
3. miesto                       30, 00 EUR                           3. miesto               30,00 EUR

 

Kategórie A, B, C, D, E, Z1, Z2,
1. miesto                       80, 00 EUR                                                   

2. miesto                       50, 00 EUR
3. miesto                       30,00 EUR

 

Program:                   08.00 – 9:30 h.  – prezentácia, pešia zóna Svidník pred SNM MUK.

                                   10:00 h. – odvoz pretekárov na štart 
                                    11.00 h. – štart pretekov, DUKLA
                                    13.00 h. – vyhodnotenie pešia zóna

 

Sprievodný program – BEHAJ ZA ŠKOLU - Behy zdravia: 

 

 

Behy zdravia zabehni nielen pre svoje zdravie, ale aj pre niektorú zo škôl v meste Svidník. Ak fandíš jednej z materských alebo základných škôl v meste Svidník, môžeš jej finančne pomôcť. Stačí ak pri registrácii uvedieš, ktorú školu podporuješ a zabehneš niektorý z Behov zdravia. Celý výťažok zo štartovného pri Behoch zdravia získa škola, ktorú svojim behom podporí najviac účastníkov.   

 

 

Malý beh zdravia:     10:15, pešia zóna, 1 km

                                    Prví traja budú odmenení vecnými cenami.

 

Veľký beh zdravia:   10:00, pešia zóna, rázcestie Kapišová (tanky), cieľ -  pešia zóna, 6,5 km

                        Prví traja v kategórii Muži a v kategórii Ženy budú odmenení vecnými cenami.

 

Registrácia behov zdravia:

           on-line do 1. septembra 2018 na www.svidnik.sk

           osobne 2. septembra 2018, 8:00 – 9:30 pri prezentácii, pešia zóna Svidník pri SNM-

                        MUK. Registrácia po 9:30 hod. z technických dôvodov nebude možná.      

 

Štartovné pri Malom behu zdravia a Veľkom behu zdravia: 1,00 EUR

            Platba štartovného 1,00 EUR pri prevzatí štartovného čísla najneskôr do 9:30 hod. v deň podujatia.

 

Záverečné ustanovenia: Každý pretekár štartuje na vlastné riziko. Preteky Dukelského behu mieru a Veľkého behu zdravia prebiehajú na ceste I. triedy bez vylúčenia dopravy. Preteky Malého behu zdravia prebiehajú na Ul. centrálnej v časti pešej zóny. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Bežci súťažiaci o titul majster okresu a majsterka okresu sa musia preukázať trvalým bydliskom v okrese Svidník. Do kategórií sa zaraďuje na základe roku narodenia. Propozície boli schválené organizačným výborom vo Svidníku dňa 18. júla 2018. Usporiadateľ nezabezpečuje poistenie účastníkov behu a neručí za stratu vecí. Občerstvovacie stanice s neperlivou minerálnou vodou budú približne každých 5 km od štartu pretekov.

 

 

                                                                                                      Ing. Ján Holodňák

                                                                                       Primátor mesta a riaditeľ pretekov

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.