Blahoželanie k narodeninám

Dňa 31. 07. 2018 sa dožil krásneho životného jubileá 70 rokov pán Ing. Anton Sakalík z Kružlovej.

Okrem svojich podnikateľských aktivít pracuje už dlhé roky ako zástupca starostu obce Kružlová a cennými radami a skúsenosťami prispieva k jej rozvoju. Ako mladý inžinier, nasledoval svoju manželku z rodného Prešova do Kružlovej. Okrem toho, že si tu založil rodinu a vychoval dve krásne deti, zapojil sa aj do verejnej činnosti v našej obci. Pracoval ako tajomník MNV, neskôr ako predseda MNV a vo svojej práci pokračuje už 8 volebné obdobie ako zástupca starostu obce Kružlová.

 

            „Drahý náš jubilant, chceme Vám aj touto cestou poďakovať za prácu, ktorú odvádzate v prospech našej obce, za Váš aktívny a zodpovedný prístup k úlohám, ktoré sú na Vás kladené. Prajeme Vám v ďalších rokoch života hlavne pevné zdravie a veľa krásnych chvíľ prežitých v kruhu svojej rodiny a svojich spoluobčanov.“

 

 

 

 

                                                                                               PhDr. Adrián Gužo – starosta obce Kružlová

poslanci Obecného zastupiteľstva

hlavný kontrolór obce

a pracovníci obce

 

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.