Niet dvoch rovnakých pacientov, hoci s rovnakou diagnózou

Dlhoročné skúsenosti pracovníkov Fyziatricko - rehabilitačného pracoviska nemocnice Svidník dokazujú, že aj dvaja pacienti s tou istou diagnózou, nie sú rovnakí a preto každý pacient vyžaduje individuálny prístup.

Fyziatricko-rehabilitačné pracovisko nemocnice Svidník funguje už niekoľko desiatok rokov. Poskytuje komplexnú rehabilitačnú starostlivosť pre detských a dospelých  pacientov s ochoreniami pohybového systému rôznej etiológie (zápalovej, degeneratívnej, poúrazovej, nádorovej), s  poruchami centrálneho a periférneho nervového systému (cievne mozgové príhody, degeneratívne a demyelinizačné ochorenia, neurosvalové ochorenia, pozápalové ochorenia, stavy po postihnutí periférnych nervov), po operáciách chrbtice a iných závažných neurochirurgických zákrokoch, po kardiochirurgických operáciách s internými a reumatickými ochoreniami, po amputáciách končatín a po umelých náhradách  kĺbov, lymfedémoch rôznej etiológie, inkontineciou (poruchy močenia), funkčnou sterilitou. 

rehabilitácia však nie je určená iba pre pacientov, ktorých trápia zdravotné  ťažkosti, využívajú ju aj športovci na dosiahnutie svojich výkonnostných cieľov a procedúry by tiež mali byť súčasťou aktívneho a zdravého života spolu s prevenciou chorôb a úrazov každého človeka.

 Fyzioterapia je ako diéta –  na dosiahnutie svojich cieľov musíme vyvíjať opakované úsilie, aby sme videli výsledky Z tohto dôvodu  Vám personál fyziatricko- rehabilitačného pracoviska ponúka celý rad procedúr a kompletných balíčkov pre Vaše zdravie, ktoré sú prispôsobené ľudom všetkých vekových kategórií. 

Na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení  pracujú 2 lekári, 6 fyzioterapeutov, 2 sestry a 2 sanitárky a od septembra pribudne do nášho kolektívu aj masérka, čím sa rozšíria naše poskytované služby o klasickú a reflexnú masáž.

Pri liečbe našich pacientov/klientov využívame prostriedky fyzikálnej a pohybovej liečby.

K terapeutickým prostriedkom nášho pracoviska patria:

·         Fyzioterapia – fyzikálna liečba:

elektroterapia – galvanizácia, elektrostimulácia, elektrogymnastika, diadynamické prúdy, interferenčné prúdy, diatermia, magnetoterapia,

termoterapia – parafínové zábaly, Kenny zábaly,

hydroterapia – vírivý kúpeľ na horné končatiny, vírivý kúpeľ na dolné končatiny, celotelový vírivý kúpeľ, šliapacie kúpele,

fototerapia – využíva liečebné účinky svetelnej energie – infračervené žiarenie (solux), polarizované svetlo (biolampa),

mechanoterapia – využíva liečebné účinky mechanickej energie – masáže, trakčné techniky, polohovanie kĺbov, pasívne pohyby, lymfodrenáž, ultrazvuk,

 

·         Pohybová liečba(hlavný terapeutický prostriedokfyzioterapeutov,   cielené využívanie pohybu ako prostriedku liečby pod odborným dohľadom).

Vykonávame:

- základnú liečebnú telesnú výchovu - individuálnu, polohovanie, relaxačné techniky;

- špeciálne metodiky - podľa Vojtu, podľa Kabata, podľa Bobatha, podľa Kaltenborna, podľa Brunkowej, postizometrickú relaxáciu (PIR), antigravitačnú relaxáciu (AGR), mäkké techniky, spinálne cviky, McKenzie metodika, Schulteho metodika;

- špeciálne programy- cvičenie na loptách, cvičenie pri osteoporóze, škola chrbta, cvičenie pri inkontinencii, cvičenie podľa Vojtu u detí;

- reflexné techniky – manuálna a mobilizačná liečba, reflexné druhy masáže;

- plynové injekcie, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia.

Všetky procedúry  samostatne, alebo v balíčkoch ponúkame pacientom / klientom  aj priamo za úhradu, podľa ich zváženia, ako to vyhovuje im individuálnym potrebám.

Štandardne k nám pacienti/klienti  prichádzajú na základe odporúčania všeobecného, alebo iného lekára špecialistu na Fyziatricko- rehabilitačnú ambulanciu. Predmetom činnosti  tejto ambulancie  je prevencia, diagnostika, liečba, rehabilitácia a špecializovaná starostlivosť o pacientov/klientov pri chorobách pohybového aparátu a poradenstvo klientom s vertebrogennými ťažkosťami. V indikovaných prípadoch odporúčanie ústavnej liečby.

V rámci ambulantného vyšetrenia prebieha vstupné vyšetrenie lekárom – podľa stavu je zamerané na komplexné, funkčné zhodnotenie celého pohybového systému – chrbtice, koreňových, periférnych kĺbov, orientačného goniometrického vyšetrenia, funkčného svalového testu, vyšetrenie oslabených, skrátených svalov, pohybových stereotypov, vyšetrenie mäkkých tkanív, fascií, spúšťových bodov, funkčných zreťazení.

Následne aj po zohľadnení individuálnych potrieb pacienta/klienta je  navrhnutý rehabilitačný program, vrátane fyzikálnej, pohybovej liečby prípadne aplikácia vodoliečby.

Priamo na ambulancii ponúkame pacientom/klientom tieto procedúry:

·         aplikácia laserom,

·         bankovanie,

·         akupunktúra,

·         kryoterapia.

Pokiaľ si to stav pacienta vyžaduje, lekár môže odporúčať absolvovanie infúznej analgetickej  liečby na fyziatricko – rehabilitačnom stacionári, na ktorý môže pacienta odoslať aj iný lekár zo špecializovaných ambulancií - ortopédia, neurológia, ale aj obvodní lekári. Infúzna liečba je podávaná v kombinácii s fyzikálnou liečbou pričom zdravotný stav pacienta/klienta je pravidelne sledovaný.

Aby sme vyhoveli všetkým požiadavkám našich pacientov /klientov, ktorí by si radi dopriali niektoré procedúry aj nad rámec zdravotného poistenia, ponúkame verejnosti podľa vlastného výberu a svojich individuálnych potrieb procedúry za poplatok. Absolvovanie procedúr je možné po dohovore s personálom, pričom je ich možné naplánovať aj na popoludnie -    až  do 15:30 hod.

V prípade záujmu Vás bude ochotne informovať personál ambulancie/stacionára, alebo priamo personál na recepcii fyziatricko- rehabilitačného pracoviska.

Popis jednotlivých  procedúr a odporúčania nájdete na stránke nemocnice:

 www.procare.sk/oddelenie/fyziatricko-rehabilitacne-oddelenie-sk

V prípade konkrétnych otázok, môžete kontaktovať vedúcu fyzioterapeutku Ivanu Haľkovú  na  telefónnom.čísle 054 / 78 60 331 (PO – PIA 07:00-15:30 hod.), resp. na e-mail adrese : ivana.halkova@svetzdravia.com

Telefonické objednávky priamo: tel. číslo 054 / 78 60 497

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.