Stretnutie absolventov športových tried

Pri príležitosti  55. výročia založenia ZŠ, Ulica Komenského vo Svidníku Vás týmto milí absolventi športových tried ,  srdečne pozývame na  športovo – spoločenské stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 31.8.2018 o 15,00 hodine v priestoroch školy. Športové triedy začali písať svoju históriu v školskom roku 1993-94, keď bola zriadená čisto chlapčenská trieda so zameraním na futbal, od šk. roku 1997/98 to už bola zmiešaná trieda chlapci futbal,  dievčatá volejbal. Záujemcovia o stretnutie uhradia symbolický poplatok  5.-EU  na číslo účtu ZRPŠ SK64 0200 0000 0000 2063 6612, kde do variabilného symbolu  uvedú 2018 a do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko, najneskôr do 24.8.2018.                                                              

                                                                                                     Mgr. Alexander Hrico, ZRŠ

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.