Školy otvorili svoje brány

3. september 2018 bol deň, v ktorý sa tento rok otvorili brány pre žiakov na všetkých školách na Slovensku, a teda aj vo Svidníku. 

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú tri základné školy, ktoré prijali 130 prváčikov, ale na území mesta je päť základných škôl, ktoré spolu prijali 165 prváčikov. V okrese Svidník bude spolu 324 prvákov. Z toho má mesto Giraltovce 47 prvákov. 

Do školských lavíc zasadli aj žiaci starších ročníkov, ktorí svoje školy už dokonale poznajú a vedia, čo ich čaká. Všetkým bolo v tento deň popriate, aby s radosťou chodili do škôl a mali úctu a rešpekt voči svojim učiteľom a aby sa im ľahučko zapamätávalo všetko, čo sa budú snažiť naučiť. Škola prináša so sebou priateľstvá, zážitky a informácie, to všetko spolu je nezabudnuteľné životné obdobie. 

V týchto dňoch prebiehajú dokončovacie práce na zatepľovaní budov v dvoch materských školách a tretia, najväčšia, sa na svoju rekonštrukciu pripravuje. Sme nesmierne radi, že pre tak malé mestečko, akým je Svidník, sa podarilo získať prostriedky v objeme 2 mil. eur a naše škôlky budú mať kvalitné vyučovacie prostredie.

V súčasnosti sú MŠ na Ul. gen. Svobodu a na Ul. 8. mája v čiastočne obmedzenom režime, ale starostlivosť je pre deti zabezpečená, za čo patrí veľké poďakovanie riaditeľkám dotknutých materských škôl a celému personálu v týchto škôlkach. (Kristína Tchirová)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.