Škôlky idú stále v obmedzenom režime...

ŠKÔLKA NA ULICI 8. MÁJA MÁ SPUSTENÚ LEN JEDNU TRIEDU, DRUHOU VYPOMÁHA ŠKÔLKA NA ULICI Ľ. ŠTÚRA 

Do škôlky na Ulici 8. mája je zapísaných 120 detí. Momentálne je škôlka schopná postarať sa len o 25 detí vo svojich priestoroch. Ďalších 21 detí môže ísť na výpomocnú škôlku na Ul. Ľ. Štúra. Ostatné deti majú smolu a rodičia si starostlivosť o svojich škôlkarov musia zabezpečiť ináč.

Dve škôlky v meste rekonštruujú a to spôsobilo narušenie hladkého začiatku školského roka. Mnohých rekonštrukcia teší, no veľa rodičom nevyhovuje čas prác a obmedzenia. Minulý týždeň bola v rekonštruovaných škôlkach kontrola z hygieny. „Prevádzka v MŠ gen. Svobodu pracuje v režime štyroch tried z piatich, ale aj posledné priestory sa dokončujú a v priebehu pár dní bude škôlka plne funkčná. Materská škola na Ul. 8. mája má väčšie obmedzenia, a preto je z dôvodu hygienicky vyhovujúceho prostredia spustená jedna trieda v prístavbe (Pavilón II.), ktorá je plne k dispozícii. Ostatné triedy budeme postupne spúšťať v najbližších dňoch. Postupné ukončovanie hrubých stavebných prác bude znižovať prašnosť prostredia a uprataný areál napomôžu tomu, aby boli deti umiestnené do svojich tried,“ informovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.  

V ŠKÔLKE SA MÔŽE ZATIAĽ HRAŤ LEN 25 DETÍ 

Materská škola na Ul. 8. mája má plne spustenú prevádzku jednej triedy s kapacitou 25 detí. „Trieda je v samostatnej budove, žltý Pavilón II (jasličky), v plne zrekonštruovaných priestoroch. Trieda bude na niekoľko dní zmiešanou triedou. Po rannom príchode do MŠ budete usmernení, či dieťa ostáva v MŠ 8. mája, alebo budete nasmerovaní na výpomocnú MŠ na Ul. Ľ Štúra. Táto materská škola sa plnohodnotne postará o ďalších 21 detí vo svojich priestoroch. Predpokladáme, že výpomoc inej MŠ potrvá jeden týždeň - od 10. 9. 2018 do 14. 9. 2018. Rodičia sa so svojím dieťaťom v tejto výpomocnej škôlke môžu hlásiť v kancelárii riaditeľky, ktorá ich bude očakávať a prerozdeľovať do tried podľa veku dieťaťa. O prevádzkovom poriadku MŠ na Ul. 8. mája v ďalšom období Vás budeme promptne a včas informovať. Tento súčasný stav nás mimoriadne mrzí, najmä z dôvodu starostí, ktoré to Vám rodičom prináša, ale veríme, že krásne zrekonštruované priestory nám to čoskoro vynahradia,” píše sa na webovej stránke škôlky na Ulici 8.mája.  (ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.