Vyjadrenie vedenia MŠ na Ul. 8. mája

Materskú školu na Ul. 8. mája ako prevádzkovateľa budovy, ktorú vlastní mesto Svidník, mimoriadne mrzí vzniknutá situácia spojená s rekonštrukciou budovy. Aj keď vedenie MŠ nie je zodpovedné za túto situáciu, nakoľko nie je zhotoviteľom ani objednávateľom rekonštrukčných prác, pokladá za potrebné sa ospravedlniť, pretože si uvedomujeme a plne chápeme, aké starosti a problémy to prináša všetkým rodičom našich detí.

Oneskorené začatie stavebných  prác neumožnilo spustiť do prevádzky všetky triedy. Uvedenú skutočnosť sme nemohli nijako pozitívne ovplyvniť či urýchliť. Vzniknutú situáciu sa snažil permanentne riešiť poslanec mestského zastupiteľstva MUDr. Peter Breznoščák, ktorému touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať. Pomoc ponúkli aj členovia rady školy: Mgr. Nadežda Fedorková a Mgr. Matúš Majda, poniektorí rodičia sa ponúkli s pomocou pri vykonávaní čistiacich prác. Preto aj im patrí veľké poďakovanie. Čistiace a zariaďovacie práce vo vnútorných priestoroch však vedenie MŠ zvládlo so zamestnancami a ich rodinnými príslušníkmi počas soboty a nedele. Tí pracovali od skorých ranných až do večerných hodín, práce sa už ukončili alebo ukončujú. Osobne im za to veľmi pekne ďakujem. Z dôvodu, že na objekte stále prebiehajú rekonštrukčné  práce na fasáde s postaveným lešením neumožňujúcim vstup do budovy MŠ, nie je v našich silách tento stav vyriešiť tak, aby MŠ bola plne prevádzkyschopná.

Už teraz sa veľmi tešíme na naše deti a dúfame, že vynovený vnútorný interiér bude slúžiť k plnej spokojnosti detí a Vás rodičov v čo najskoršom možnom čase. Aktuálne informácie sú zverejňované na našom webovom sídle https://ms8maja.webnode.sk/.                                    

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

riaditeľka MŠ

Ľuboslava Binderová

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.