Septembrové zvonenie sa ozýva, nový školský rok v Kračúnovciach začína

... takéto slová sa rozliehali 3. septembra priestormi kračúnovskej školy.

Nádherný čas prázdnin a dovoleniek je už neúprosne za nami a svoju náruč nám otvorila veľká rodina- naša škola.

Areál školy bol v pondelok plný hmýriacich detí a ich veselého džavotu, ktorý pri znení slovenskej hymny úplne stíchol. Úvodná báseň v podaní žiačky Petry Štefaníkovej nasvedčovala tomu, že škola opäť začína. Slávnostnú atmosféru celého dopoludnia dotvorila svojím príhovorom riaditeľka školy Mgr. Monika Kušnírová, ktorá všetkých privítala a vyslovila povzbudzujúce slová na úspešné zvládnutie ďalšieho školského roka. Na jeho otvorení sa svojou prítomnosťou podieľal aj zriaďovateľ p. František Mašlej a predseda RŠ p. Ján Mihok. Veľký obdiv si získali tunajší prváčikovia, ktorí nesmelo, ale vzápätí hrdo predstúpili pred žiakov celej školy. Odmenou za ich odvážny krok bola uvítacia medaila a spomienkový darček z rúk starších spolužiakov. Po organizačných pokynoch zástupkyne školy PaedDr. Silvie Baranovej sa deti rozpŕchli do svojich tried.

Dlhodobejšie pracovné tempo pre žiakov a učiteľov v tejto škole už naozaj začína. 

 

EH, ZŠ v Kračúnovciach

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.