Cezhraničné mikroprojekty pomáhajú najmä mestám i obciam. V pohraničí sa realizujú aktivity za 1,5 milióna eur.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) podpísal v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A ďalších 17 mikroprojektov. Realizujú sa v partnerstve so Združením Karpatský euroregión.  V kraji sa preinvestuje vyše 600 tisíc eur najmä na aktivity v cestovnom ruchu a kultúre.

Schválené projekty sa realizujú v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, konkrétne druhej výzvy zameranej na ochranu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. Z celkovo schválených 33 žiadostí o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bolo 13 projektov podpísaných ešte v máji t.r. v spolupráci so Združením Euroregión Tatry. Ďalších 17 sa teraz začína realizovať na území kraja a Podkarpatského vojvodstva vďaka partnerstvu so Združením Karpatský euroregión. Hodnota spoločných projektových aktivít z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja presahuje sumu 1,5 milióna eur, z toho na územie PSK ide vyše 603 tisíc eur.

„Programy cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenska v minulom i aktuálnom programovacom období priniesli a stále prinášajú nášmu kraju mnoho benefitov. Realizujú sa veľké investičné akcie v doprave, infraštruktúre, cestovnom ruchu, vzdelávaní, ale aj nespočetné množstvo menších iniciatív, ktoré nechceme nijako podceňovať. Práve mikroprojekty, pri ktorých máme na starosti prípravu, schvaľovacie, hodnotiace i kontrolné procesy, sú toho príkladom,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Úspešnými žiadateľmi sú viaceré subjekty, predovšetkým mestá a obce, ale i organizácie z oblasti turizmu, občianske a neziskové organizácie. Mikroprojekty sú zamerané predovšetkým na  inovatívne  formy propagácie cezhraničného územia, e-produkty, vytvorenie mobilných aplikácií,  vydávanie nových propagačných materiálov, ale i ďalšie mäkké aktivity najmä  v cestovnom ruchu a kultúre.

Napríklad vo Svidníku vznikne peší chodník Via Reginae zameraný na duchovnú a psychickú obnovu, v Sabinove propagujú netradičným spôsobom oscarový film Obchod na korze i 120. výročie najstaršieho cyklistického klubu, v Medzilaborciach zrekonštruujú ťažké zbrane z II. svetovej vojny vrátane legendárneho tanku T-34. V okolí Sniny sa budú venovať deťom a mládeži formou prírodných kurzov a v Prešove vytvoria interaktívneho sprievodcu. Podporený bude aj astroturizmus na Kolonici a Roztokách či súčasná značka Karpatské Nebo,  verejnosti sa predstaví i historické menej známe územie Vlčie hory.

 

„Tieto aktivity majú široký záber, zasahujú do najvzdialenejších kútov kraja. Projekty, ktoré sme podpísali, prinášajú veľa zaujímavých a atraktívnych produktov, ktoré  život ľudí v pohraničí skvalitnia a obohatia. Som presvedčený, že je to významný príspevok  k zatraktívneniu celého regiónu,“ dodal M. Majerský.  

Prešovský samosprávny kraj ako partner zodpovedný za implementáciu programu Fondu mikroprojektov manažuje v súčasnosti 80 mikroprojektov. Aktuálne sa z prvej výzvy v kraji realizuje  47 projektov za takmer 1,5 milióna eur, v rámci druhej výzvy 33 projektov v hodnote 1,3 milióna eur.  

***

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.