Kto povedie mesto ďalšie štyri roky?

Marcela Ivančová je stredoškolská učiteľka. Skúsenosti z komunálnej politiky má ako poslankyňa Mestského zastupiteľstva

O post primátora zabojujú traja. Marcela Ivančová, Ján Holodňák a Pavel Olejár. Nového primátora či primátorku si budeme voliť 10.novembra tohto roku.

 

MARCELA IVANČOVÁ

Marcela Ivančová je stredoškolská učiteľka. Skúsenosti z komunálnej politiky má ako poslankyňa Mestského zastupiteľstva vo Svidníku už dve volebné obdobia.

“Vážení Svidníčania, predstupujem pred Vás s odvahou prevziať zodpovednosť za naše mesto. Žijem vo Svidníku takmer 48 rokov. Chcem tu žiť aj naďalej, a preto mi na tomto meste, na jeho ľuďoch záleží. Mnohí ma poznáte z osobných stretnutí alebo sprostredkovane. Posledných osem rokov som bola poslankyňou Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, štyri roky členkou mestskej rady. Verím, že mnohí z Vás, ktorí sa zaujímajú o dianie v mestskom parlamente, potvrdia, že patrím k najaktívnejším  poslancom. Snažila som sa  otvorene a fundovane poukazovať  na  problémy. No verte, snažila som sa vždy ponúkať riešenia.  Som rada, že môj hlas prispel k dobrým zmenám a pomohol presadiť dobré nápady.  Primátor ich, verím, predstaví ako výsledok aj svojej práce. Vždy mi záleží na tom, aby sme napredovali, zlepšovali služby Vám, občanom. Zároveň však viem, že ostalo veľa nedokončeného a mnoho vecí sa dá robiť inak.  Mali sme historickú chvíľu na zdroje, ale mnohí z Vás ste poukazovali, že chýba kvalita, že chýba kontrola, že takto by ste to doma nerobili. Ako poslankyňa  mám však obmedzené možnosti. Moje úsilie ste pochválili, ale povedali aj kritické poznámky. Som Vám vďačná za každý podnet. Môj život poslankyne sa s Vami odohráva, či nakupujem, či idem do práce na bicykli.  

Milí spoluobčania. Mesto Svidník je dobré miesto pre život. Pripravme však spoločne naše mesto aj na budúcnosť. Mnohé problémy sa dajú riešiť iba z pozície naozaj aktívneho primátora.  Môžeme príležitosti využiť pre nové impulzy, alebo nám stačí zostať v pohodlí tejto doby? Môžeme byť spokojní, že máme nové chodníky.  No môžeme investovať, vymeniť  a zmeniť. Môžeme školský bazén plátať, alebo mu dať novú technológiu. Čo je lepšie? Všetko úsilie chcem sústrediť na nové technológie, nové riešenia a prístupy. Preto som sa rozhodla kandidovať na post primátorky mesta Svidník.

Chcem dokázať, že v našom meste sa dá investovať zmysluplne, nielen prefarbovať, ale naozaj meniť. Mojím cieľom je dať  novú kvalitu  prístupu k občanom,  k podnikateľom. Je čas prejsť od síce pekných slov k činom a zaujať aj tých, ktorí naše mesto navštívia ako turisti. Máme na to. My nemusíme s návštevami chodiť do susedného Poľska. Nemyslíte?  Je treba ozdraviť vzťahy medzi primátorom a poslancami. Som presvedčená, že sa to dá. Primátor musí byť pripravený rokovať a diskutovať s poslancami, tak bude rešpektovaný a schopný spoločne viesť mesto. Rovnako ako každé rokovanie zastupiteľstva, tak aj funkciu  primátorky budem brať zodpovedne. 

Ako to dosiahnuť? Dialógom, slušnosťou a vzájomným rešpektom.  Nielen podanou rukou, ale najmä splneným sľubom. Váhou a hodnotou slova primátorky. Záujmom spojeným s odborným prístupom. Jasnými pravidlami, skutočným  nefalšovaným počúvaním a pravou úctou. 

Viem, že každý je taký silný, akými spolupracovníkmi sa obklopí. Chcem spájať skúsených odborníkov, ale zároveň dať šancu aj mladým ľuďom pre rozvoj nášho mesta. Silu vidím v spolupráci osobností. Transparentne chcem svoju volebnú kampaň financovať prostredníctvom transparentného účtu v SLSP a. s.  pod názvom: Marcela Ivančová pre Svidník č. ú : SK15 0900 0000 0051 4945 9103. 

Počas zbierania podpisov pod svoju kandidátku som Vás oslovovala na ulici, tak ako ste ma so svojimi námetmi  v predchádzajúcom období oslovovali Vy. Je to pre mňa inšpirácia, ale aj záväzok voči všetkým generáciám a ich potrebám. Ďakujem Vám, spoluobčanom, za podporu a verím, že všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie. Teším sa spoločné diskusie a stretnutia,” skonštatovala Marcela Ivančová.

 

JÁN HOLODŇÁK

Súčasný primátor mesta Svidník Ing. Ján Holodňák ohlásil svoj záujem o post primátora aj po tretíkrát. Holodňák sa uchádza o tento post ako kandidát Slovenskej národnej strany s podporou strany Smer – sociálna demokracia.

Ján Holodňák: „Idem kandidovať ako člen strany SNS, ale chcem sa poďakovať za podporu strane Smer, naša spolupráca bola dobrá aj v predošlom období, o čom svedčí mnoho úspešných projektov v meste Svidník.“

Obdobie, počas ktorého primátor Holodňák zastával svoj post, považuje za úspešné a výsledkom je podľa jeho slov mnoho urobenej práce, ktorú by bolo potrebné zrekapitulovať. „Začal by som externými zdrojmi investícií ako napr. rekonštrukcia teplovodných rozvodov, čo bol rozsiahly projekt, ale priniesol úsporu v podobe preplatkov občanov. Máme vymenené verejné osvetlenie za moderné, kvalitné v podobe LED svietidiel a rovnako priniesli významnú úsporu, viac ako tretinu pôvodných nákladov. Boli sme mimoriadne úspešní v získaní prostriedkov na opatrovateľskú službu pre občanov. Získali sme prostriedky na kamerový systém a Miestnu občiansku poriadkovú službu a na Slovensku sme považovaní za jedno z najbezpečnejších miest.“

Podľa slov primátora je veľmi úspešná oblasť školstva, kde práve ukončujeme zatepľovanie ZŠ na Karpatskej ulici a začína za zatepľovať ZUŠ. Prebiehajú rekonštrukcie na dvoch MŠ a tretia sa pripravuje, čo predstavuje investície do MŠ 2 mil. eur. Podarilo sa získať financie na dovybavenie učební, a to až 370-tisíc eur, ale aj na sociálne zariadenia, na športové pomôcky, rekonštruujeme bazén pri ZŠ na Ul. 8. mája z vlastných zdrojov a mnoho ďalšieho.

Primátor rekapituloval aj bytovú oblasť. „Pribudli nájomné byty v podobe novopostavenej bytovky, ale aj rekonštrukcií bytových blokov. Práve sa stavia II fáza. domovej výstavby na Ul. Mierovej a komunikuje sa s VVS o možnostiach výstavby v lokalite oproti SPP.

Infraštruktúra je tiež vo výstavbe. Boli rekonštruované štátne cesty a v súčasnosti prebieha najrozsiahlejšia oprava chodníkov a miestnych komunikácií za 550-tisíc eur z vlastných zdrojov.

Po úspešných pracovných rokovaniach s vládnymi predstaviteľmi, podnikateľmi či agentúrou SARIO sú už reálne predstavy o vykupovaní pozemkov pre možnosti priemyselného parku. Rovnako očakávame ukončenie kontrolného procesu pri požadovaní regionálneho príspevku z Úradu vlády na rekonštrukciu mosta na Ul. Festivalovej.“

Primátor Holodňák sa venoval aj téme rozvoja mesta v podnikateľskej oblasti. „Je príjemné vedieť, že mesto je atraktívne aj pre obchodníkov a očakávame, že spoločnosť Kauflad postaví v našom meste veľký obchodný dom už do konca roka 2019, pričom na jar budúceho roka by sme mohli mať postavený aj Retail park, ktorý chcú investori stavať v centre nášho mesta. Vstup do mesta ohlásila aj spoločnosť z Číny, ktorá v priebehu najbližších týždňov spustí prevádzku v hnedom parku nad letiskom.“

Mesto Svidník ma mimoriadne dobré vzťahy aj so zahraničnými partnermi a veríme, že aj ďalší projekt Rusínske centrum v OD Trend sa stane onedlho realitou a prinesie kvalitu do kultúrnej a spoločenskej oblasti života v našom meste.

Práve sa podarilo osvetliť časť násypu pri rieke Ladomírka a na jeseň tohto roka pribudnú  do 900 domácností kompostéry.

Rekapitulovaním svojho pôsobenia primátor Holodňák poukázal na mnoho spravenej práce, na prebiehajúce projekty a investície, ale aj na plány do ďalšieho obdobia. Svojou treťou kandidatúrou na post primátora chce občanom ponúknuť možnosť ďalšieho rozvoja mesta vo všetkých oblastiach a svoje nenahraditeľné dlhoročné skúsenosti v samospráve.

PAVEL OLEJÁR

Pavel Olejár je riaditeľom Strednej priemyselnej školy vo Svidníku. Ani on nie je v politike na mestskej úrovni nováčikom. Prvým mužom mesta sa chce stať po tretíkrát. Dvakrát už však neuspel.

“Rozhodol som sa kandidovať na post primátora. Po zvážení svojho pôsobenia v MsZ to považujem za svoju povinnosť k obyvateľom mesta Svidník. Uisťujem a ubezpečujem Vás, že s plnou vážnosťou chcem naplniť želania ľudí, ktorí si prajú, aby sa zo Svidníka stalo moderné mesto, v ktorom sa oplatí žiť. Musíme spoločne zastaviť úpadok, potrebujeme zefektívniť hospodárenie a zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb, pretože ľudia si to jednoducho zaslúžia. Svidník v súčasnosti patrí medzi najhoršie hospodáriace samosprávy na Slovensku. Mojím cieľom je tieto skutočnosti zmeniť a dokázať, že Svidník má na viac a vie byť úspešný. Mám manažérske schopnosti, dlhoročné skúsenosti z komunálnej politiky, a preto som presvedčený o tom, že tieto ciele dokážem naplniť. Starší ľudia musia cítiť, že mesto tu je pre nich. Musíme zabojovať o to, aby generácia v produktívnom veku mala väčšie množstvo pracovných príležitostí. Potrebujeme zabezpečiť mladej generácii a rodinám s deťmi lepšie bytové podmienky. V modernom meste potrebujeme vytvoriť  priestor pre trávenie voľného času. Dôverujte mi, že spoločným úsilím dokážeme tieto ciele realizovať. Chcem Vám povedať, že na post primátora kandidujem ako nezávislý kandidát bez podpory politických strán. Som ochotný komunikovať a spolupracovať s každým, kto má úprimnú snahu pomôcť nášmu mestu. Vážení obyvatelia, prosím, oboznámte ma so svojím  názorom, kontaktujte,  zastavte ma na ulici, pýtajte sa ma. Veľmi rád Vám odpoviem na všetky Vaše otázky. Teším sa na osobné stretnutia a diskusiu. Poďme riadiť naše mesto lepšie,” povedal Pavel Olejár 

Autor: redakcia
Pavel Olejár je riaditeľom Strednej priemyselnej školy vo Svidníku. Ani on nie je v politike na mestskej úrovni nováčikom.
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.