September - mesiac Alzheimerovej choroby

Od roku 1994 bol 21. september vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za ,,Svetový deň Alzheimerovej choroby", kedy si verejnost' pripomínala hrozby tejto demencie. Z dôvodu globálneho nárastu počtu postihnutých, bude tomuto ochoreniu a postihnutým na celom svete patrit' celý mesiac september.

Choroba, ktorú poznáme pod ľudovým názvom "Alzheimer" sa v skutočnosti nazýva Demenciou Alzheimerovho typu. Názov získala po nemeckom psychiatrovi a neurológovi Aloisovi Alzheimerovi. Táto choroba je najčastejšou formou demencie. Na Slovensku ňou trpí 50-60 tisíc ľudí a o túto skupinu sa stará približne 100 - 150 tisíc rodinných príslušníkov a opatrovateľov. Podľa vyhlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je Alzheimerova choroba jedným z desiatich hlavných smrteľných ochorení ľudstva.

Čo by sme mali vedieť o Alzheimerovej chorobe.

 Starnutie je prirodzené a nevyhýba sa ani mozgu. Medzi klasickým starnutím a Alzheimerovou chorobou je však rozdiel v rýchlosti a miere strácania rozumových schopností.

Varovnými signálmi, pri ktorých je nutné spozornieť sú zhoršovanie pamäte (napríklad časté kladenie otázok, strácanie vecí, zábudlivosť pri nákupoch), poruchy reči (problém s formuláciou viet, stráca sa plynulosť, vypadávajú bežné slová), dezorientácia v čase alebo priestore (problém s určením dňa, roku, prípadne sa človek môže stratiť v známom prostredí), môžu sa objaviť zmeny nálad, nepokoj, agitovanosť. V pokročilom štádiu sú poruchy myslenia, pamäte, pociťovania a správania tak závažné, že človek prestáva byť samostatný a je odkázaný buď na pomoc príbuzných alebo na špecializované inštitúcie.

Čím skôr sa choroba rozpozná, čím skôr sa zaháji liečba, tým väčšia je šanca na zmiernenie jej priebehu.

Choroba trvá 5 – 10, niekedy až 20 rokov, začína pomaly – bez fyzickej bolesti, spôsobuje však veľkú emocionálnu bolesť. Spočiatku ide o poruchy tzv. kognitívnych funkcií (myslenia, pamäti, úsudku), zhoršovanie krátkodobej pamäti, neschopnosť vykonávať niektoré zložitejšie činnosti, stratu orientácie v priestore, blúdenie, zlý časový odhad, zmätenosť, či o problémy s vyjadrovaním a rozhodovaním sa. Neskôr nastáva celková zmena osobnosti, zhoršovanie dlhodobej pamäti, problémy s hygienou, obliekaním, jedlom, nespoznávanie známych osôb, celkový úpadok osobnosti a závislosť na pomoci iných osôb.

O čo viac sa cítia byť ľudia trpiaci Alzheimerovou chorobou neistí, o to viac potrebujú pochopenie a láskavé, chápajúce prostredie. Skúsme im ho vytvoriť.

                                                                                                                      Oddelenie EaVkZ

                                                                                                                         RÚVZ Svidník

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.