Michal Sýkora: Kvalitu samosprávy ovplyvní aj predvolebná kampaň

Bratislava – 12. septembra 2018 – Lehota na podanie kandidátnych listín vypršala. Pred novembrovými komunálnymi voľbami nás čaká obdobie volebných kampaní, ktorých priebeh ovplyvní nielen výsledky volieb do orgánov miest a obcí, teda personálne obsadenie pozícií primátorov, starostov a zloženie zastupiteľstiev, ale aj samotnú kvalitu miestnej územnej samosprávy v ďalších rokoch.

            Štýl vedenia predvolebných kampaní mnohé naznačí o pripravenosti kandidátov viesť obce a mestá, spolurozhodovať a riešiť problémy. Ukáže mieru schopnosti viesť kultivovaný dialóg, spájať ľudí pre dobré myšlienky, ale aj to, do akej miery sú kandidáti zorientovaní v pomerne širokej problematike miestnej územnej samosprávy, v jej kompetenčnej výbave a skutočných možnostiach miest a obcí zabezpečovať všestranný rozvoj územia s prihliadnutím na oprávnené potreby svojich obyvateľov a povinnosti vyplývajúce tak z originálnych kompetencií, ako aj z preneseného výkonu štátnej správy.

            Vstupujeme do obdobia, ktoré pred štyrmi rokmi mnohí kandidáti využili na osobnú sebaprezentáciu, polarizáciu verejnej mienky, urážky súperov a klamanie voličov. Nič z toho miestna územná samospráva na svoj rozvoj nepotrebuje. Tento prístup negarantuje vyššiu volebnú účasť, ale nabúrava medziľudské vzťahy v komunitách a profesionálne vzťahy medzi kolegami. Namiesto harmónie, serióznosti a úprimnosti ponúka osobné ataky, osočovanie a urážky.

            Miestna územná samospráva dlhodobo patrí medzi najdôveryhodnejšie inštitúcie na Slovensku. Potvrdil to aj júlový prieskum agentúry FOCUS, v ktorom dôveru voči miestnej samospráve v mestách a obciach vyjadrilo 65,2 % respondentov. Dôveryhodnosť je silný sociálny kapitál, ktorý sa získava veľmi ťažko. Iba dlhoročnou tvrdou prácou, otvoreným prístupom a konkrétnymi výsledkami. Nesmieme si ju stratiť.

            Preto si už teraz, v čase volebných kampaní pred novembrovými komunálnymi voľbami treba veľmi dobre zvážiť spôsob vedenia kampaní, štýl komunikácie a silu argumentov, lebo to všetko ovplyvní výsledky volieb, následnú harmóniu medziľudských vzťahov i kvalitu rozhodnutí miest a obcí v novom volebnom období.  

            Sústreďme sa na to, aby samospráva naďalej zvyšovala svoju dôveryhodnosť. V tomto predvolebnom období to nezáleží len od jej volených predstaviteľov, ale aj od prístupu jednotlivých kandidátov.  

 

 

 Michal Sýkora

                                                                                                           predseda ZMOS

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.