POĎAKOVANIE ORGANIZÁTORA

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku ako hlavný organizátor Dňa ľudových tradícií a Pirohov 2018 vyjadruje poďakovanie za spoluprácu pri realizácii tohtoročného podujatia:

 

- za záštitu nad podujatím

predsedovi PSK PaedDr. Milanovi MAJERSKÉMU, PhD.

 

- spoluorganizátorom: 
OZ Rusínsko-ukrajinská iniciatíva

Mestu SVIDNÍK

 

- sponzorom podujatia

honorárnemu konzulovi Ukrajiny v SR Stanislavovi OBICKÉMU

poslancovi  NR SR  Mgr. Mikulášovi KRAJKOVIČOVI

poslancovi PSK  Jánovi HIRČKOVI

poslancovi PSK Petrovi PILIPOVI, BYTSERVIS – Svidník

poslancovi PSK  PhDr. Jánovi VOOKOVI

Ing. Milanovi COCUĽOVI

VVS, a.s. závod Svidník v osobe riaditeľa Ing. Michala BARTKA

- za ceny do tomboly:
primátorovi mesta Svidník Ing. Jánovi HOLODŇÁKOVI
spoločnosti VANAPO, s.r.o. Svidník
reštaurácii JASMIN, Svidník

reštaurácii LOKAL, VERMEX

Jaroslavovi Cimborovi, Svidník

Jaroslavovi Duchoslavovi, Svidník

Remeselníkom:

rodine Karčmarčíkovej

rodine Džavoronkovej

pánu Foťkovi

pánu Drotárovi

pani Veselovskej

pánu Sabolovi

pani Senderákovej

pánu Blanárovi

pánu Kanalošovi

pani Agáte Jurinovej

pánu Andrijovi Bobykovi

pánu Humenníkovi

pánu Hadžiejupimu - Zmrzlina Balkán

 

- súťažiacim družstvám:
1. UŽHOROD, UKRAJINA

2. PARIBCI, Svidník

3.  GKCH – Dom sv. Faustíny, Svidník

4. SPOJENÁ ŠKOLA, HOTELOVÁ AKADÉMIA SVIDNÍK

5. BABY z VÁPENÍKA

6.  CHLOPI z VÁPENÍKA

 

- predsedovi Poltavskej oblastnej štátnej administratívy Valerijovi  HOLOVKOVI, vedeniu oblastnej filharmónie mesta POLTAVA a osobitne sólistovi, zaslúžilému umelcovi  Ukrajiny Mykolovi HARMAŠOVI.

- POS vo Svidníku a FS Makovica a Makovička

- tímu Mareka Biskupa: kamera Peter Majurník, Stano Dupej za tvorbu videoklipu O polnoci jánskej noci...

- duetu: Ľudmila Kozyrieva a Kateryna Salienko z Prešova, hudobný sprievod Igor Kreta

- rokovej kapele Piňazi De? feat. Makovicky divky

- záhradkárom a drobnochovateľom

- Ivanovi RUDÉMU za ozvučenie a moderovanie

 - médiám: ТА SR, PRAVDA, RTVS, týždenníku DUKLA, Podduklianskym novinkám,

ako aj všetkým návštevníkom, ktorí svojou účasťou podporili tohtoročné podujatie!

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.