„PODPORA ZAMESTNANIA MLADÝCH ĽUDÍ V GIRALTOVCIACH A OKOLÍ „

Nezisková organizácia VIDIEKGiraltovciach ukončuje v mesiaci september 2018 realizáciu projektu Podpora zamestnania mladých ľudí v Giraltovciach a okolí. Tento projekt bol určený pre nezamestnaných mladých ľudí do 29 rokov. Cieľom projektu bolo  zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy , na trhu práce  , vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít. Základnou aktivitou bola  príprava na začatie  podnikania a pomoc pri samozamestnávaní mladých ľudí.

Ku dňu ukončenia aktivít projektu bude vyškolených 30 účastníkov, zamestnaných do jedného mesiaca od ukončenia aktivity 9 účastníkov. Účastníci projektu dostali ekonomické, právne, IKT a ďalšie teoretické a praktické informácie. Každý účastník získal certifikát  o absolvovaní kurzu s celoslovenskou pôsobnosťou.

Projekt sa realizuje  vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.