SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA – PATRÓNKA SLOVENSKA

V sobotu 15. septembra si rímskokatolícki veriaci na celom Slovensku pripomínali sviatok Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska, ktorý je zároveň aj dňom pracovného pokoja. Pri tejto príležitosti nám duchovné zamyslenie pripravili rímskokatolícki duchovní zo Svidníka.

Vo fitnes centrách a posilňovniach športovci dvíhajú činky, postupne si pridávajú váhu a vždy majú radosť, keď sa im podarí zdvihnúť ťarchu nad hlavu. V živote dvíha každý človek ťarchu hodín, týždňov a rokov. Niektoré sú krásne a iné bolestné. Každé ráno začíname znova a znova. Zajtrajší deň možno bude ťažší, možno radostnejší. Raz však príde rok, v ktorom nebudeme môcť zdvihnúť nič, ani vlastnú nohu, ani vlastnú ruku. A nikto z ľudí nedokáže zdvihnúť svoj život do Božích rúk.  V tom prípade je každý slabý. Ježiš prišiel na túto zem preto, aby sa nám podarilo uložiť svoj život s jeho ťažkosťami i radosťami do večnosti, do rúk Božích. Prvá, ktorá vedela priložiť svoje utrpenie k Ježišovmu, bola matka Mária. Ježiš by dokázal vykúpiť človeka aj bez Márie. Ale Bohu sa páčila láska človeka – láska, ktorá trvá v utrpení i v bolesti. Vyvolil Máriu, lebo matka vie byť so svojím synom aj v utrpení. Preto nazývame matku Máriu spoluvykupiteľkou. Každý človek môže priložiť svoje utrpenie k Ježišovmu. Naše utrpenie priložené k Ježišovmu sa stáva modlitbou, požehnaním. Slovenský národ si zvolil za patrónku Sedembolestnú Máriu, lebo najkrajšie vedela priložiť svoju bolesť k Ježišovej. V našom národe bolo a je dosť bolestných stránok v ľudských životoch. Z jej postoja sa dá čerpať pomoc a ochrana. Každému je daná možnosť dvíhať svoj život v radostných i v ťažkých chvíľach k priateľstvu s Bohom. Nehovorme: Boh dopustil na mňa kríž utrpenia. Boh aj v ťažkostiach a utrpení je na našej strane, pomáha nám, aby nás utrpenie nezlomilo – môžeme ho priložiť k utrpeniu Ježišovmu a v zjednotení s ním odkryť zmysel života a vyprosiť požehnanie iným. Prežime slávnosť Sedembolestnej Panny Márie tak, že jej zveríme celý svoj život, v ktorom sú aj ťažké chvíle – bolestné. To Vám, čitateľom, vyprosujú duchovní otcovia rímskokatolíckej farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Spracoval: Mgr. PaedDr. Miloš Jalčák, kaplán

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.