PETER PELLEGRINI - predseda vlády o investoroch a R4

PETER PELLEGRINI - predseda vlády o investoroch a R4

Javí sa, že tento región je skôr cieľom pre menších investorov a bude ich viac. Ja si myslím, že to nie je ani na škodu veci, pretože aj z hľadiska nejakej diverzifikácie alebo potom stability týchto pracovných miest je to dokonca žiaducejšie, ako keby sem mal prísť do doliny jeden investor, ktorý, ak by sa mu potom nedarilo, by výrazne ovplyvnil trh práce v nejakých krízových obdobiach. Dokonca my aj na základe požiadaviek, pochádzajúcich zo Svidníka, chceme upraviť naše nariadenia určitých dotačných schém, aby sa dal podporiť aj projekt, ktorý vytvorí menej ako päť pracovných miest. To je takisto žiaduce a robíme na tom, pretože sa ukazuje, že sú ľudia ochotní vytvoriť tri - štyri pracovné miesta a takýto okres, kde je takáto miera nezamestnanosti, si zaslúži aj takú špeciálnu pozornosť. Takže ja si myslím, že to je zdravé pre okres, aby sem prišlo viacej investorov, ktorí povytvárajú 5,10,15,20 pracovných miest. Z dlhodobého hľadiska aj lepších a, samozrejme, potom pestrosť tých profesií. Tu chcem vysoko oceniť jednu vec, že v okrese Svidník je i jeden veľmi pekný príklad. Ak som si dobre zapamätal, myslím si, že je to zariadenie Átrium, ktoré poskytuje sociálne služby. Tu sme svedkami vlastne návratu opatrovateliek, ktoré inak chodili z východného Slovenska niekde do zahraničia sa starať o ľudí odkázaných na sociálnu pomoc. Tu je už asi šesť novovytvorených pracovných miest na pozíciu opatrovateľky. Ženy sa rozhodli vrátiť naspäť s tým, že sa im zdá byť lepšie tu pri rodinách a slušne si zarobiť aj v týchto zariadeniach. A toto zariadenie má dokonca potenciál rastu, bude vytvárať ďalšie pracovné miesta.

R4 je kľúčová, aj my si myslíme, že R4 bude zase iným pokojom pre tento okres. Pán minister dopravy informoval, že jedna súťaž už bude postupne končiť, bude sa vyhlasovať víťaz a môže sa stavať jeden úsek. A v ďalšej príprave je to v štádiu takom, že čoskoro vyhlási už aj súťaž na ďalší úsek dlhý 10,5 km. Áno, ide to trochu pomalšie, ale ukazuje sa, že po dobudovaní obchvatu mesta Prešov a potom začatím týchto ďalších etáp, ktoré sa budú približovať sem k okresu, tak to výrazne zlepší kvalitu života a napojí vás aspoň rýchlostnou komunikáciou na celú cestnú infraštruktúru  Slovenskej republiky. A možno to opäť bude impulzom na príchod ešte ďalších investorov. Tento región naozaj môže zažiť svoj boom vtedy, keď sa začne dariť Ukrajine.

RICHARD RAŠI: 1 000 000 eur na podporu miest v obci a rozličných záujmových združení

„Mali sme výjazdové rokovania vlády vo Svidníku, v meste v jednom z najmenej rozvinutých okresov. Bolo to prvé rokovanie vlády po letných prázdninách, aj tu sme riešili problémy ľudí, ktorí tu žijú. Je tu tiež množstvo malých obcí. Nachádza sa tu okresné mesto Svidník, mesto Giraltovce, ktoré potrebujú získať investorov, aby ľudia neodchádzali z tohto krásneho okresu za prácou do Bratislavy alebo do zahraničia. Dali sme 1 000 000 eur na podporu miest v obci a rozličných záujmových združení v tomto okrese a zároveň sa hľadali aj riešenia, aby sa ešte lepšie čerpali prostriedky, ktoré sú určené na podporu týchto okresov z európskych peňazí alebo z regionálneho príspevku. No a pre každý kraj, kde sa tieto najmenej rozvinuté okresy nachádzajú, sme určili aj jedného koordinátora. Ten bude chodiť po všetkých okresoch, zbierať podnety a robiť také prepojenie medzi okresmi a medzi vládou, ktorá je v Bratislave, aby sa všetky problémy riešili čo najrýchlejšie a čo najefektívnejšie.“ (red)

JOZEF BASLÁR - prednosta Okresného úradu vo Svidníku

„V súčasnosti sme v polčase akčných plánov. Regionálny príspevok čerpáme vo výške 40 %. Momentálne je na úrade vlády 25 projektov. Koncom roka by sme mali čerpať regionálny príspevok vo výške už 80 %. Na rok 2019 sme dostali 35 žiadostí. Môžeme sa pochváliť aj tým, že ako malý okres máme 5 žiadostí na sociálne podniky našich obcí, z toho dva už sú zazmluvnené. Ďalšie 3 čakáme v najbližšej dobe.“

JÁN HOLODŇÁK - primátor mesta Svidník

Čo bolo predmetom rokovania a čo požadovalo mesto Svidník? V prvom rade pre nás je životne dôležitá Nemocnica armádneho generála Ludvika Svobodu. Tu sme operovali tým, že urgent je dôležitý preto, aby bola zabezpečená zdravotná starostlivosť pre občanov regiónu Svidník. V našom regióne sú obce, ktoré majú možno malý počet obyvateľov - 19,  20 niektoré 50 a dostupnosť je oveľa zložitejšia, ak by boli urgentné príjmy len v Bardejove a vo Vranove nad Topľou. Druhou, našou veľmi dôležitou požiadavkou je priemyselný park. Ukazuje sa, že mesto Svidník je atraktívne pre investorov, ktorí chcú prísť do nášho regiónu, ale jednoducho nemáme pozemky, ktoré by sme im ponúkli. Budeme rokovať s pani ministerkou vnútra, kde by malo dôjsť k zámene pozemkov alebo k určitému vysporiadaniu medzi mestom a ministerstvom vnútra. Toto by nám veľmi pomohlo a takisto budeme ďalej pracovať na lokalite na tzv. Petrovej doline. A ďalším takým veľmi dôležitým bodom, o ktorom sa už dlhodobo hovorí, ale, samozrejme, všetci mu rozumieme a sme na spoločnej lodi, je R4 -  životne dôležitá cesta, ktorá má spojiť Prešov so Svidníkom, ale samozrejme aj Maďarsko, Slovensko, Poľsko. Takže budeme nesmierne radi, ak aj v tejto oblasti sa posunieme dopredu. Problém, ktorý nás možno ťaží, je, že nevieme ponúknuť  pracovné miesta pre mladých ľudí, ktorí nám odchádzajú z regiónov. Ukazuje sa, že aj vo Svidníku už máme nedostatok kvalifikovaných pracovných síl, jednoducho chýbajú v našom regióne zvárači, lekári, kamionisti, takže boríme sa už aj my s takýmto problémom.

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.