Podduklianska knižnica dostane od kraja 8-tisíc eur

V Prešovskom kraji je evidovaných 310 verejných knižníc, z toho 260 aktívnych...

Prešovský samosprávny kraj prispeje knižniciam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na nákup nových kníh. Zo svojho rozpočtu vyčlenil na tento účel 150-tisíc eur. Účelovou dotáciou chce krajská samospráva podporiť zvyšovanie čitateľskej gramotnosti a kultúru čítania najmä u detí a mladých ľudí.   

Pridelené financie sú účelovo viazané na nákup nových kníh, ktoré majú prispieť k uspokojovaniu čitateľských potrieb a záujmov obyvateľov kraja, predovšetkým detí a mladých ľudí. „Knihy ako dôležitý nástroj vzdelávania a  poznania  sú rovnako prostriedkom na šírenie vzdelanosti, umenia, kultivovanie jazyka, ale aj osobnosti. Schopnosť čítať sa pokladá za základnú kompetenciu človeka, ktorá je nevyhnutná pre jeho osobný rast a zapojenie do spoločnosti. Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti najmä u detí a mládeže je vysoko aktuálne hlavne dnes v dobe e-technológií a kríze čítania s porozumením,“ uviedla Marta Skalková, riaditeľka Knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove, ktorá je zároveň inštitúciou s krajskou metodickou pôsobnosťou. Ako dodala, dotácia zriaďovateľa na rozšírenie knižničného fondu a podpory kultivovaného čítania korešponduje aj so záujmom štátu a ministerstva kultúry.

 

0,25 € NA JEDNÉHO OBYVATEĽA

Kľúčom k prideleniu finančných prostriedkov na nákup kníh bol príspevok 0,25 € na jedného obyvateľa okresu. Na základe prepočtov si prilepší všetkých sedem knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Knižnica P.O. Hviezdoslava  v Prešove  dostane 44-tisíc eur, Podtatranská knižnica v Poprade 26-tisíc, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou 21-tisíc, Okresná knižnica D. Gutgeselav Bardejove  20-tisíc eur. Pre Vihorlatskú knižnicu v Humennom je vyčlenených  17-tisíc eur, pre Ľubovniansku knižnicu v Starej Ľubovni 14-tisíc a  Poddukliansku knižnicu vo Svidníku  8-tisíc eur. (Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.