Cisárovná Mária Terézia vo Svidníku

V histórii Svidníka je ešte veľa bielych miest, ktoré treba neustále odhaľovať. A tak pri takomto hľadaní som v archívnych materiáloch našiel článok uverejnený v novinách Stráž vlasti zo dňa 16. júna 1944 pod autorskou značkou „kaf“. Článok má názov Pohľadnica z Vyšného Svidníka, v ktorom sú zverejnené, i s odstupom 74 rokov, zaujímavé postrehy i historické fakty o Svidníku. Okrem už známych historických faktov autor uverejnil v článku aj toto:

„Na hradskej Hanušovce nad Topľou – Dukelský priesmyk (vtedy ešte nebola vybudovaná kratšia cesta z Prešova cez Chmeľov) leží najsevernejšie okresné mestečko východného Slovenska – Vyšný Svidník. Mestečko a celý kraj, výlučne slovenský (názov poplatný vtedajšej dobe), žijúci svojráznym životom kraja, kde tvrdý zápas o každodenný chlieb a práca sú modlitbou a majetkom. Chrbtami výbežkov Beskýd a údoliami zvlnený kraj ozdobený je krásnymi a zalesnenými úbočiami a scenériami.

Po niekoľkých rokoch sa 1. júla 1942 stáva znova sídlom okresného úradu. Zaujímavosťou z histórie mestečka je aj to, že v roku 1912 za cisárskych manévrov v tomto kraji navštívil Vyšný Svidník bývalý následník rakúsko-uhorského trónu arciknieža Ferdinand d´Este.

V XVIII. storočí navštívila Vyšný Svidník cisárovná Mária Terézia, ktorá na žiadosť miestnych vtedajších dejateľov dala vybudovať istý úsek hradskej Krajná Poľana – Bodružal – Miroľa – Gribov a od tých čias pospolitý ľud menuje tento úsek hradskej „Tereziánka“.

Vo Vyšnom Svidníku bol kedysi impozantný kaštieľ rodiny Szirmayovskej, ktorý prešiel neskoršie do vlastníctva istého roľníka (pozn. Kuderjavy) a od roku 1926 tam bol umiestnený poštový úrad.

Vďaka starostlivosti ústredných úradov, v každej obci okresu je štátna alebo cirkevná ľudová škola a vo Vyšnom Svidníku aj škola meštianska.

Práve tak ako je charakteristické mestečko Vyšný Svidník, tak celý kraj s jedinečným ľudovým krojovým svojrázom, s prírodnými krásami okolitých zalesnených hôr, dobre udržiavané hradské a cesty, to všetko tvorí predpoklady pre čulý cestovný, cudzinecký a turistický ruch, pravda, najmä v časoch povojnových.

Všestranná starostlivosť štátnych verejných a miestnych činiteľov o sústavné zveľaďovanie tohto pekného a milého okresného mestečka je výrazne dokumentovaná bohatým investičným programom (jeho realizáciu však prekazila druhá svetová vojna).

Mestečko Vyšný Svidník má štyri ulice: Hlinkova, Duchnovičova, Hlinkovej gardy a Bardejovská. Ich sústavným budovaním dostáva mestečko veľmi pekný vzhľad. Veľa si sľubujú občania Vyšného Svidníka a celého okresu od uskutočnenia stavby programovej železnice Vranov nad Topľou – Stropkov – Vyšný Svidník – Bardejov. “

V článku je ešte veľa zaujímavých postrehov a názorov, ktoré sa časom realizovali a časť z nich sa možno uskutočnia. Čo sa týka zverejnenej informácie o pobyte cisárovnej Márie Terézie vo Svidníku, o tejto udalosti bolo by potrebné podrobnejšie detaily zistiť vo viedenskom cisárskom archíve.

 

                                                                                                          Jozef Leľo

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.