Gymnázium oslávilo 70 rokov od svojho vzniku

14. september 1948 je považovaný za dátum zriadenia Štátneho ruského gymnázia vo Svidníku. S riadnym vyučovaním sa začalo dňa 17. septembra 1948 a školský rok bol ukončený 30. júna 1949.

Ako prvý riaditeľ sa v prameňoch uvádza Alexander Levin a v tom istom školskom roku aj druhý riaditeľ P. Rastorgujev. Vyučovacím jazykom bol ruský jazyk, a preto škola mala oficiálny názov Štátne ruské gymnázium.

Na základe rozhodnutia Povereníctva školstva, vedy a kultúry v Bratislave bolo gymnázium premenované na Ruské gymnázium pamiatky dukelských hrdinov vo Svidníku. Bolo to na počesť 5. výročia Karpatsko-duklianskej operácie.

Školským zákonom z roku 1953 sa zavádza v našom školstve jednotná sústava výchovy a vzdelávania mládeže. Zanikajú gymnáziá ako základný typ strednej všeobecnovzdelávacej školy a namiesto nich sa vytvárajú jedenásťročné stredné školy (JSŠ). Do školského roku 1959/60 maturovalo na Jedenásťročnej strednej škole vo Svidníku spolu 302 študentov.

Ani školský rok 1969/70 nebol bez zmien. Rozhodnutím MŠ SSR č. 2384/1970 – II/2 zo dňa 23. februára 1970 došlo k zriadeniu Gymnázia s vyučovacím jazykom ukrajinským    vo Svidníku. V roku 1973 sa mení názov školy na Gymnázium dukelských hrdinov vo Svidníku.

V rámci histórie školy je dôležité spomenúť aj to, že v školskom roku 1972/73 vzniká Učňovská škola pri Gymnáziu DH Svidník. Na tejto UŠ žiaci študovali tieto odbory: predavač potravinárskeho tovaru, strojný zámočník, automechanik, čašník a kuchár.

Po revolúcii 1989 dochádza k mnohým demokratickým zmenám. Skončilo sa vyučovanie VSOP – základy strojárstva, základy stavebníctva a programovanie. Od školského roka 1998/99 sa na škole vyučuje podľa alternatívneho učebného plánu a o dva roky neskôr bolo zaradené do siete gymnázií osemročné štúdium, študijné zameranie 73 cudzie jazyky ako súčasť nášho gymnázia.

(GDH Svidník)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.