V Giraltovciach obnovili tradíciu slávnostného vítania novorodencov

Na Mestskom úrade v Giraltovciach vítali šikovných žiakov, novorodencov a jubilantov.

Koncom júna ocenili na pôde MsÚ v Giraltovciach najšikovnejších žiakov z každej školy. Zástupcovia mesta okrem toho blahoželali jubilantom a do sobášnej siene začali opäť po rokoch pozývať aj mamičky s novorodencami.

Najlepších šesť žiačok a študentiek giraltovských škôl si koncom prevzalo ocenenie z rúk giraltovského primátora Jána Rubisa za celoročné výsledky, ktoré dosiahli v uplynulom školskom roku za prítomnosti šikovných pedagógov. Ocenili Soňu Vasičkovú a Danielu Gdovinovú (ZŠ), Ivanku Koreňovú (Súkromná ZŠ), Frederiku Kurejovú (Spojená škola), Soňu Šestakovú (SOŠ) a Líviu Baranovú (Gymnázium).  „Školy v našom meste majú veľmi dobré meno, k čomu prispeli aj žiaci  svojou svedomitou prácou, dosiahnutými študijnými výsledkami i účasťou a výborným umiestnením na mnohých vedomostných, športových a talentových súťažiach celoslovenského i medzinárodného významu. Veríme, že títo cieľavedomí mladí ľudia budú naďalej rozvíjať svoj talent k zviditeľňovaniu nášho mesta aj za jeho hranicami,“ uviedla vedúca kultúry MsÚ Mária Osifová. Pozvanie od primátora po rokoch dostali aj mamičky s nedávno narodenými bábätkami. Rodičia sa zapísali do pamätnej knihy, dostali pamätný list a hračku pre drobčeka. „Tentokrát to boli úplne tí najmenší obyvatelia, ktorých sme slávnostne zapísali medzi našich nových občanov. V prvej tretine roka sa ich do radov nášho mesta zapísalo dvanásť.  Prijatím novorodencov - uvítania detí do života - sme obnovili milú tradíciu, ktorá  tu už bola, určite si zaslúži, aby sa v nej pokračovalo a pevne veríme, že sa už stane súčasťou kultúrneho života v meste. Veď príchod dieťaťa  je snáď jednou z najkrajších chvíľ v jeho rodine a pre rodičov je tým najväčším šťastím, ktoré spolu prežívajú,“ povedala Osifová. O niekoľko dní gratulovali aj dôchodcom. „Takmer päťdesiat obyvateľov Giraltoviec sa v prvom polroku dožilo svojho krásneho okrúhleho jubilea. Najpočetnejšiu skupinu tvorili 60-roční, ale máme jubilantku v úctyhodnom veku 90 rokov.  Je dobré, že je stále čo oslavovať,“ dodáva vedúca kultúry. (mc)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.