Ak chceme pracovať, musíme spolupracovať. Ak nám záleží na našom meste, niet inej cesty ako spolupráca.

Bez komunikácie s skutočného záujmu sa nedá tento vzťah zlepšiť. Ako? Vytvorením tímovej, pokojnej, konštruktívnej atmosféry, vytvorením priestoru na rokovanie, konzultácie, vysvetľovanie, aby sme predchádzali sporom a nedorozumeniam. Myslím, že je potrebné zaviesť niečo, čo môžeme nazvať POSLANECKÁ POHOTOVOSŤ – vytvoríme na úrade poslaneckú kanceláriu, miesto a čas, ktoré bude mať k dispozícii každý poslanec hlavne na stretnutie s občanmi, kde budete môcť poslancom povedať svoje pripomienky a nápady. Bude, milí občania, jednoduchšie a rýchlejšie vaše podnety vybaviť.

Som presvedčená, že hlava mesta musí mať VEREJNÝ PRACOVNÝ KALENDÁR - každý občan musí vedieť aké rokovania, aké pracovné cesty absolvuje, aký je ich program, cieľ a prínos pre mesto. Len tak sa vyhneme podozreniam a nedôvere, ktorej svedkami sme boli v minulom období.

Vytvoríme poradný orgán – Radu starších, názory a rady skúsených ľudí nás určite posunú dopredu.

Vytvoríme aj miesto pre – Radu mladých – ich nové nápady, energia, elán budú určite impulzom. O tom je spolupráca – o spájaní generácií, názorov, nápadov.

Je načase zintenzívniť spoluprácu s aktívnymi občianskymi združeniami a aktivistami v meste. robia kus dobrej roboty v rôznych oblastiach, za mnohé spomeniem obnovu lesoparku Dukla (OZ Roka, OZ Dukla Destination), či pri rozvoji turistiky (napr. Klub slovenských turistov) Treba im dať šancu a na to použijeme PARTICÍPATÍVNY ROZPOČET veľmi účinný spôsob, ako sa dajú podporiť malé miestne projekty.

Často počúvame, že Svidník je centrom regiónu – konštatovať to však nestačí. Tak ako iba nestačí, byť pasívnymi členmi rôznych združení – vytvoríme platformu na spoluprácu s okolitými obcami – treba naozaj pridať v tejto oblasti – na rozvoji turistického ruchu, na propagácii regiónu, na zlepšovaní každodenného života .

Keď vedia spolupracovať starostovia okolitých obcí medzi sebou, musíme nájsť spôsob ako sa do tejto spolupráce zapojiť. Samozrejmosťou je spolupráca s okolitými mestami Giraltovce, Stropkov, Bardejov.

Viete si predstaviť napr. cyklotrasu Svidník – Stropkov? Nie popri hlavnej ceste (kde z nepochopiteľných príčin zabudli na cyklochodník!) ale popri rieke Ondava (...a až na Domašu...) ja mám jasnú predstavu – o tom musí byť spolupráca – o vízii a jej naplnení, inak je to len o návštevách a výletoch.

Musíme spolupracovať, musíme ťahať za jeden koniec. Bez osobných invektív, ješitnosti, je treba rešpektovať iný názor.

Postupne, až do volieb, Vám , vážení občania budem predstavovať svoj program v jednotlivých oblastiach života

nášho mesta. Teším sa na spoločné stretnutia a diskusie. Vážim si každý Váš podnet, ale aj kritický postreh. Vážim si každý prejav podpory.

 

Len spoluprácou môžeme pripraviť Svidník na budúcnosť.

 

S úctou Marcela Ivančová

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.