IVANČOVÁ: Kandidujem, lebo chcem pracovať pre Svidník

Moje pôsobenie v samospráve mi prinieslo mnoho cenných skúseností. Spoznala som množstvo ľudských príbehov. Prácu poslankyne som v každej chvíli  vnímala ako zodpovednú službu pre obyvateľov, občanov mesta, pre nás, ktorí tu žijeme a pracujeme. 

Spoznala som rôzne odvetvia práce samosprávy. V tomto volebnom období som ako členka komisie sociálnych vecí  bližšie spoznala problémy ľudí s rôznym sociálnym  zázemím.

Poslaneckej práci som popri mojom povolaní venovala veľa času, snažila som sa byť pripravená na každé rokovanie zastupiteľstva a navrhovala som riešenia.

Rozvahu a rozumnú argumentáciu, schopnosť vybrať riešenia a rozhodnúť by som rada  uplatnila aj na poste primátorky mesta. Kandidujem, lebo chcem pracovať  pre Svidník, v ktorom spolu s vami žijem.

Mojím cieľom je aj naďalej slušne pracovať s ľuďmi, s rozvahou rozhodovať, pripraviť mesto na budúce výzvy a pracovať tak, aby sme náš Svidník budovali a rozvíjali. Chcem realizovať  všetky dobré myšlienky občanov mesta, v ktorom žijem, budúcich poslancov zastupiteľstva a všetkých, ktorým mesto leží na srdci. Kandidujem preto, aby sme sa slušne vnímali,  s rozvahou hľadali riešenia a pracovitosťou ich presadili. 

Marcela Ivančová

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.