PSK odprezentoval projekt Svätomariánska púť „Svetlo z východu“ v Španielsku

PSK odprezentoval projekt Svätomariánska púť „Svetlo z východu“ v Španielsku

Nadviazal spoluprácu s turistickými organizáciami z Maďarska a Čiech

 

Medzinárodný vlajkový projekt Svätomariánska púť („Svetlo z východu“), ktorého vedúcim partnerom je Prešovský samosprávny kraj, postupne naberá reálne črty. A to vo forme prvých zrealizovaných investícií na pripravovanej pútnickej trase. 

 

Pútnická trasa bude prepájať najvýznamnejšie mariánske miesta  na poľsko-slovenskom pohraničí a bude nadväzovať na Stredoeurópsku mariánsku cestu. Keďže ide o vlajkový projekt, jeho výstupy budú mať dopad na celý poľsko-slovenský región v dlhodobom horizonte. Projekt bude hlavne iniciovať ďalšie projekty vo forme nových investícií na trase, nových foriem zážitkového turizmu a nové pracovné miesta. 

 

V tejto súvislosti  sa 24. - 28. septembra predseda PSK Milan Majerský spolu s delegáciou zúčastnil pracovnej cesty do Santiago de Compostela v Španielku – najväčšej pútnickej trasy v Európe. V rámci stretnutí s miestnymi regionálnymi samosprávami Galícia a Astúria bol odprezentovaný projekt Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) a taktiež nadviazaná spolupráca na rozvoji pútnického turizmu. 

 

„Projekt Svätomariánska púť „Svetlo z východu“ bol inšpirovaný práve najznámejšou pútnickou trasou Santiago de Compostela, preto naše kroky smerovali práve tu. Realizáciou projektu vidíme priestor pre rozvoj pútnického turizmu a takisto je to veľká príležitosť, ako zvýšiť návštevnosť v Prešovskom kraji,“ priblížil predseda PSK Milan Majerský. 

 

Na stretnutiach so zástupcami regionálnej vlády v Galícii – Xunta de Galicia s riaditeľkou odboru cestovného ruchu a riaditeľom odboru zahraničných vzťahov a EÚ i generálnou riaditeľkou pre ochranu kultúrneho dedičstva z Ovieda (región Astúria) boli delegácii prezentované informácie o pozitívnom ekonomickom dopade pútnickej trasy Camino Xacobeo na oba regióny, ktorými prechádza jedna z trás. Za zmienku stojí fakt, že výdavky na tento turistický produkt sa niekoľkonásobne vrátia do regiónu, ale aj to, že 80 % pútnikov sa opätovne vracia späť, čo potvrdzuje tento fakt.

 

Delegácia sa zúčastnila aj medzinárodnej konferencie World Trail Conference 2018, na ktorej vystúpili s príspevkami rečníci z rôznych krajín sveta. Počas konferencie PSK nadviazal spoluprácu s turistickými organizáciami z Maďarska a Čiech, ktorá sa týka ďalšieho rozvoja Svätomariánskej trasy vo forme spoločných projektov.

 

Vlajkový projekt Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) je jedným z úspešne predkladaných projektov v rámci výzvy programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020. Plánovaný rozpočet projektu je vyše 4 milióny eur, z toho na slovenskej strane sa preinvestuje viac ako 2,1 milióna eur. Peniaze budú použité na budovanie pútnicko-informačných centier, parkovísk, osvetlenia, bezpečnostných kamier a ďalšie stavebné úpravy. 

 

Koordinátorom projektu je Prešovský samosprávny kraj. Okrem štyroch farností (Levoča, Ľutina, Gaboltov, Litmanová)  na slovenskej strane na ňom participujú Inovačné partnerské centrum a Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Na poľskej strane ho podporuje Podkarpatské vojvodstvo, Inštitút Medzikulturného dialógu Jána Pavla II. v Krakove a štyri farnosti. 

***

Lea Heilová

Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov PSK

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.