OSLAVA EURÓPSKYCH JAZYKOV NA SPOJENEJ ŠKOLE

Koniec septembra je už tradične venovaný oslave európskych jazykov. Dňa 26. septembra si každoročne pripomíname Európsky deň jazykov, ktorý po prvýkrát usporiadala v roku 2001 Rada Európy v spolupráci s Európskou úniou ako súčasť Európskeho roka jazykov. V 45 zúčastnených krajinách sa vtedy podarilo úspešne zapojiť milióny ľudí.  Hlavným cieľom tejto udalosti je zvýšiť povedomie o európskej, kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, ktorú je potrebné zachovávať, chrániť a zveľaďovať.

Aj žiaci Spojenej školy vo Svidníku na všetkých jej zložkách si svojimi aktivitami každoročne pripomínajú bohatstvo jazykov v Európe a poukazujú tým na význam ovládania viac ako len jedného cudzieho jazyka. V zmysle výroku „Iný jazyk znamená iné videnie sveta“ si žiaci jednotlivých tried vybrali jeden európsky štát a svoju učebňu vlastnou kreativitou a nápaditosťou autenticky premenili na danú krajinu s jej tradíciami, kultúrou a gastronómiou. Svojimi kostýmami, originálnym stvárnením danej krajiny a zaujímavým programom so súťažnými aktivitami pre svojich spolužiakov spoločne precítili atmosféru krajiny tisícich jazier - Fínska, Španielskeho kráľovstva, obchodného ducha Poliakov, spoznali aj bohatú históriu Nemecka a Švajčiarska, ale aj krajinu valčíkov - Rakúsko a magické zelené Írsko.

 

Na základnej škole sa pri návšteve nemecky hovoriacich krajín započúvali do husľovej skladby od významného nemeckého skladateľa Josepha Haydna v podaní žiačky 9. ročníka, v Rusku ochutnali tradičný ruský čaj, v Anglicku im naservírovali chutný koláč „apple pie“ a na našom krásnom Slovensku si pripomenuli sté výročie vzniku Česko–Slovenska porovnávaním zaujímavých slovenských a českých slov. Ani žiaci 1. stupňa neopomenuli tento deň a pri spoločnom čítaní rozprávok v anglickom jazyku sa nielen spoločne zabavili, ale súčasne hravou formou otestovali aj svoju schopnosť porozumieť textu. Na strednej škole pôsobila hodnotiaca komisia, ktorá  mala veľmi náročnú úlohu a na základe kreativity, originality a v istej miere aj hereckého nadania našich študentov ocenila ich úsilie nasledovne:  1. miesto: 4.A, 2.miesto: 2.A, 3.miesto: 1.A, 2.HA.

 

Spojená škola, Svidník

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.