Seniori poznávali pohraničie.

V prvých jesenných dňoch – 25.9.2018 sa seniori z okresu Svidník vybrali za poznávaním blízkeho zahraničia. Jednodňový  výlet do Tylicza, Krynice známeho kúpeľného mesta v Poľsku a Muszyny  zorganizovala Okresná organizácia.

 

JDS Svidník a zúčastnilo sa ho 44 seniorov zo siedmych ZO JDS  nášho okresu.

Tyliczká „Golgota“ priťahuje veriacich aj turistov. Ružencové chodníčky, Krížová

cesta, „Golgota“ aj  kaplnky sú postavené  z veľkého množstva kameňa z okolia Tylicza.

Dnes na vrchole „Golgoty“ sú už aj kamene  zo 120 známych miest celého sveta. Veď

len v minulom roku „Golgotu“ navštívilo 60 tisíc návštevníkov. Na kopci pozdĺž

chodníkov  sú okrem iného aj tabuľky s citátmi zo sv. Písma aj ľudských múdrostí.

Najväčšou atrakciou je  25 m  veža a vlastenecká jaskyňa – pre poľský národ

dôležitá veľká orlica. Na nej je 50 drevorezieb najvýznamnejších historických osobností

poľských dejín, napr. Kazimír Veľký,  Jerzego Popieluszki,  sv. Faustína,

sv. Ján Pavol II...

 

„Golgota“ sa nachádza pri kostole Úcty Matky Božej, v ktorom  sa nachádza

500 ročný obraz Panny Márie. Pri prehliadke kostola sme zažili aj odkrývanie

a zakrývanie tohto obrazu s doprovodom hudby,  Pán farár Marián Stach nás sprevádzal

v kostole aj na  „Golgote“.  Postaviť toto nádherné dielo bol práve jeho nápad a preto

všetko, čo sme sa tam dozvedeli, sme mali od autora tohto diela. Ďakujeme.

Náš výlet pokračoval do Krynice, termálnych kúpeľov, kde sme okrem iného

navštívili  kúpeľnú promenádu. Zaujímavá moderná stavba v srdci kúpeľov, kde je

krásna botanická záhrada plnej zelene. Je tu možnosť oddychu, dať si kávu, zakúpiť si

darčekové predmety, liečivé vody z Krynických kúpeľov, ktoré liečia rôzne zdravotné

problémy. Pozemnou lanovkou sme sa vyviezli na Goru Parkovú a niektorí navštívili aj

Múzeum hračiek.

 

V závere výletu sme si pozreli Biblickú záhradu v Murzyne. Je to živé a poučné

čítanie biblie s názornými ukážkami rastlín z danej častí krajiny, kde sa príbeh odohral.

Neďaleko, len 60 km od Svidníka môžete vidieť to, čo sme obdivovali my, seniori.

Ak budete mať cestu okolo, zastavte sa tam na chvíľu, neoľutujete.

Poďakovanie patrí Prešovskému samosprávnemu kraju, ktorý prostredníctvom

Podduklianskeho osvetového strediska financoval dopravu  autobusom a p. predsedovi

OO JDS vo Svidníku Antonovi Berežňákovi, za prípravu a realizáciu projektu.

 

ah, OO JDS

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.