„JEDNOTKA“ OSLÁVILA PÄŤDESIATE-PIATE NARODENINY

Základná škola na ulici Komenského vo Svidníku v tomto roku oslavuje päťdesiatpäť rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa v uplynulý piatok vo svidníckom Dome kultúry uskutočnila slávnostná akadémia, v ktorej sa predstavili žiaci spomínanej školy.

„Naša škola oslavuje päťdesiatpäť rokov od svojho založenia.,V tejto jednej vete je ukrytých toľko životných príbehov, udalostí, zážitkov a spomienok, že si to ani nedokážeme predstaviť. Spoza brány našej oslávenkyne už vyšlo veľa generácií, medzi nimi boli mnohé vzácne a výnimočné osobnosti. Aj generácie učiteľov sa vymenili. Škola však nestarne, pretože mladou ju robia jej žiaci. Rada by som pri tejto príležitosti vyslovila nádej, že naša škola bude aj naďalej hrdo niesť vlajku šíriteľa vzdelania, bude vychovávať ďalšie a ďalšie generácie žiakov a bude svedkom formovania budúcich generácií našich potomkov,“ povedala vo svojom príhovore riaditeľka Helena Lacová, ktorá sa poďakovala všetkým tým, ktorí sa podieľali a stále sa podieľajú na rozvoji školy. Na jej slová nadviazal aj primátor mesta Svidník Ján Holodňák a po ňom aj Mária Halecká z odboru školstva Okresného úradu Prešov.

Po slávnostných príhovoroch nasledoval vyše hodinový bohatý kultúrny program, ktorý pozostával zo speváckych či tanečných choreografií, hovoreného slova či divadelných scénok. Žiaci pod vedením svojich pedagógov si na programe dali skutočne záležať, čo ocenili všetci prítomní. Slávnostný deň bol zakončený večernou recepciou na pôde školy, ktorej sa zúčastnili aj bývalí pedagógovia ZŠ Komenského.

(lj)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.