Kam za futbalom

TIPOS III. liga Východ – 14.

10. o 14.30 hod.: Giraltovce –

Humenné, Stropkov – Krompachy

IV. liga Sever – 14. 10. o 14.30

hod.: Ľubotice – Kračúnovce

I. liga st. žiaci Východ U 15

a U 14 – 13. 10. o 10.00

a 12.00 hod.: Stropkov – Lok.

Košice

I. liga ml. žiaci Východ

U 13 a U 12 – 12. 10. o 14.00

a 15.30 hod.: Lok. Košice –

Stropkov

II. liga st. a ml. žiaci sk. B –

13. 10. o 10.00 a 11.45 hod.:

Svidník – Sabinov, 14. 10.

o 10.00 a 11.45 hod.: Ľubotice

- Kračúnovce

II. liga žiačky Východ U 15 –

14. 10. o 10.30 hod.: Sp. Nová

Ves – Stropkov

VI. liga OOFZ – 14. 10.

o 14.30 hod.: Lomné – Miňovce,

Breznica – Chotča, Kuková

– Sitníky, Radoma – Tisinec,

Rovné – Kalnište, Stročín –

Bukovce

VII. liga OOFZ – 14. 10.

o 14.30 hod.: V. Orlík – Mestisko,

Kružlová – Giraltovce,

Ladomirová – Baňa

-bar-

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.