Na vykurovaciu sezónu sú vo Svidníku pripravení Svidníčania mávajú za teplo viac preplatkov ako nedoplatkov.

Príprava na vykurovaciu sezónu 2018/2019 je vo Svidníku už ukončená. Spoločnosť Službyt, s. r. o. ju počas leta vykonala na všetkých tepelných zdrojoch a rozvodoch v rámci svojej siete v meste.

 

„V rámci údržby sa v lete vykonala hlavne údržba a oprava kotlov, oprava, údržba, servis horákov kotlov, bežná údržba a oprava kogeneračnej jednotky, opravy čerpadiel, prehliadky a čistenie komínov, preplach potrubí, čistenie filtrov a ďalšie práce potrebné k bezporuchovej prevádzke systému,“ konštatoval Gabriel Kaliňák, riaditeľ spoločnosti Službyt, s. r. o. Svidník. Samozrejmosťou sú aj preventívne revízie a údržby, ktoré predchádzajú nečakaným poruchám a haváriám.


Obyvatelia za vodu neodplácajú

 

Pozitívnou skutočnosťou je aj fakt, že moderné technológie umožňujú výrazné skrátenie odstávok teplej vody. Oprotí minulosti, keď trvala takáto odstávka aj vyše týždňa, v súčasnosti
je to len pár dní. O presnom termíne pritom Svidníčanov informujú minimálne 15 dní dopredu. To je tiež jedna z komfortných služieb dodávky tepla a teplej vody pre občanov. Odráža sa to aj v ich peňaženkách. „Výsledkom efektívneho spravovania systému centrálneho zásobovania teplom je skutočnosť, že občania Svidníka na teplo a teplú vodu nedoplácajú, naopak, vracajú sa im v drvivej väčšine preplatky. Za rok 2017 spoločnosť Službyt, s.r.o. uhradila svojim odberateľom v preplatkoch spolu 496 154 eur a inkasuje nedoplatky 17 217 eur,“ konkretizoval Kaliňák.

 

Osádzajú nové plastové okná

 

Aktuálne sa pracuje na svidníckom futbalovom štadióne. Službyt, s. r.o. tu momentálne realizuje dodávku a osadenie plastových okien, dverí a príslušenstva v objekte futbalového štadióna. Ich cena je 7200 eur, náklady uhrádza spomínaná spoločnosť. „Spolu s touto akciou bude celková čiastka daná našou spoločnosťou na účel zvýšenia tepelnej pohody v mestských zariadeniach v hodnote 36 000 eur,“ konštatoval riaditeľ Službytu.

 

Hodnota majetku mesta vzrástla


Mesto Svidník má najnovšie vo svojom vlastníctve aj kotly a kotolňu. „V zmysle vzájomnej zmluvy o hospodárení s majetkom mesta spoločnosť Službyt, s.r.o. odpredala mestu Svidník dva kotly za cenu 1 euo v celkovej hodnote 62 000 eur, riadne funkčné a v prevádzkovom režime. A taktiež kotolňu na Ul. Stropkovskej 3452/6 v hodnote 55. 970 eur za 1 euro, tiež funkčnú, čím spoločnosť o tieto položky navýšila majetok mesta,“ uviedol Kaliňák.

 

Na sezónu sú pripravení

 

Na chladné dni sú však už vo Svidníku pripravení. Výsledky kontrol technických zariadení a realizácia opráv i údržba sú zabezpečené. „Technológia vykurovania a výroby a dodávky teplej vody je pripravená na ďalšiu vykurovaciu sezónu 2018/2019,“ zhodnotil riaditeľ firmy Gabriel Kaliňák.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.